Start voorbereidende werkzaamheden Nieuwe Wielen

  • geplaatst op 12 oktober 2021 om 17:05

We gaan in het gebied de Nieuwe Wielen (Leeuwarden) de polderdijken verbeteren, het boezemoppervlak vergroten en waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aanleggen. Zo houden we het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Voorbereidende werkzaamheden

De afgelopen maanden heeft het projectplan ter inzage gelegen. Inmiddels is het projectplan vastgesteld en kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten. Om te voorkomen dat we tijdens de uitvoering van het project beschermde dieren verstoren nemen we binnenkort een aantal maatregelen. In het zuidelijk deel van het gebied wordt het gras gemaaid en de oevers van de poldersloten glad gemaakt, zodat dieren elders gaan nestelen voor hun winterslaap. 

Planning

De planning voor het project is samen met het projectplan vastgesteld. In januari 2022 starten we met de uitvoering van het project. De voorbereidende werkzaamheden zijn nu in uitvoering en duren tot eind deze week.

Ruim Baan voor Water

De werkzaamheden in de Nieuwe Wielen zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water waarbij diverse waterkeringen en  -gangen in Fryslân worden aangepakt, zodat deze weer voldoen aan de gestelde eisen en er meer waterberging wordt gecreëerd. Zo zorgt het waterschap voor schoon water en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij extreme droogte door klimaatverandering.

De werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door:

provinsje.png.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

EU.png

Website voor Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling