Rioolwateronderzoek op coronavirus uitgebreid

  • geplaatst op 17 september 2020 om 11:15

De waterschappen en het RIVM onderzoeken vanaf deze week door heel Nederland het rioolwater op deeltjes van het coronavirus. Ook Wetterskip Fryslân levert wekelijks monsters aan het RIVM van alle 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In totaal worden meer dan 300 zuiveringsinstallaties bemonsterd op virusdeeltjes. Zo wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht.

De gegevens staan op het vernieuwde Dashboard coronavirus van de Rijksoverheid en worden wekelijks bijgewerkt. Hierin zijn de trends te volgen op zowel landelijk als regionaal niveau.

80 meetpunten

Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid. Van 29 meetpunten in april, naar 80 in augustus. Vanaf deze week worden bijna alle 318 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland wekelijks bemonsterd. De monsters uit het rioolwater worden beschikbaar gesteld aan het RIVM. Die doet de analyse van de monsters en interpreteert de gegevens.

Vroegtijdige signalering

Met de metingen van het rioolwater kunnen besmettingshaarden en trends in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd. Mensen die besmet zijn scheiden namelijk al virusdeeltjes uit nog voordat ze klachten ondervinden. Dit zijn waardevolle gegevens die voorlopen op data van bijvoorbeeld testuitslagen en ziekenhuisopnames.

Testresultaten

Onderzoekers testen rioolwater dat over 24 uur verzameld is. Er wordt geen infectueus virus gemeten, maar genetisch materiaal van het virus, genaamd RNA, dat de viruseigenschappen bepaalt. De testresultaten laten zien hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Niet bij alle mensen die COVID-19 hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting en sommigen hebben meer virusdeeltjes in hun ontlasting dan andere.

Verschillen per regio en per moment

Per regio en per moment kan de concentratie menselijk afvalwater verschillen, en daarmee de hoeveelheid virusdeeltjes per milliliter. Dat komt doordat het rioolwater dat de zuivering binnenkomt niet alleen afkomstig is van huishoudens. Het is vaak gemengd met bedrijfsafvalwater en ‘rioolvreemd’ water (instromend grond- of oppervlaktewater). Daarnaast is regenwater een belangrijke oorzaak van de verdunning van huishoudelijk afvalwater. Er wordt gewerkt aan een methodiek om die verschillen inzichtelijk te maken om zo de meetgegevens uit regio’s beter te kunnen interpreteren.

 

Lees ook de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus in rioolwater.