Veelgestelde vragen over coronavirus in rioolwater

  • geplaatst op 27 maart 2020 om 16:51

We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus in rioolwater op een rij.

Lopen omwonenden van een rioolwaterzuivering risico?

Nee, het coronavirus, dat nog besmettelijk kan zijn, is niet teruggevonden in het water dat na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Bouwstenen van het virus (de genen) zijn wel gevonden. Door allerlei afbraakprocessen verdwijnen ziektekiemen in het oppervlaktewater vanzelf. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een rioolwaterzuivering verlaat.

Wel raden we, net als altijd, af om in de buurt van rioolwaterzuiveringsinstallaties te zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. Het coronavirus verandert niks aan deze aanbeveling.

Kun je besmet worden met het coronavirus door direct contact met rioolwater of door het inademen van waterdamp op een rioolwaterzuivering?

De kans is heel klein. Het RIVM heeft vastgesteld dat rioolwater deeltjes (genetisch materiaal) van het virus kan bevatten. Dit zijn bouwstenen van het virus, maar niet het actieve besmettelijke coronavirus zelf. Zowel het RIVM als KRW (kennisinstituut van de drinkwaterbedrijven) doen op dit moment verder onderzoek naar de effecten. 

In het algemeen geldt dat rioolwater altijd vol zit vol met bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers. Daarom is het altijd belangrijk direct contact met rioolwater te vermijden. Medewerkers die werken aan of in het riool of op een zuiveringsinstallatie moeten beschermende kleding dragen en andere voorgeschreven beschermingsmiddelen, afhankelijk van het soort werk wat ze doen. En na afloop is het belangrijk goed je handen te wassen. Maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de arbocatalogus voor de waterschappen.

In dit filmpje wordt duidelijk uitgelegd waarom gezocht wordt naar het coronavirus in rioolwater.

Hoe zijn onze medewerkers beschermd?

Rioolwater is altijd een bron van bacteriën en ziektekiemen, maar ook chemische verbindingen. Onze medewerkers op de rwzi zijn opgeleid om hier op een veilige manier mee om te gaan. De beschermingsmaatregelen die zij normaal nemen als ze met rioolwater werken, beschermen ook tegen het coronavirus. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril en een masker of mondkapje. Naast dit standaardprotocol gelden de aangescherpte maatregelen, waaronder het afstand houden van 1,5 meter, regelmatig handen wassen en niezen of hoesten in de elleboog.

Gaat het zuiveren van afvalwater door?

Waterschappen behoren tot de zogenoemde vitale processen in Nederland. Het zuiveren van rioolwater is een belangrijke taak, die ook onder deze omstandigheden gewoon doorgaat.

Wordt drinkwater van rioolwater gemaakt?

Nee, drinkwaterbedrijven maken geen drinkwater van rioolwater. Meer informatie hierover vindt u op de website van Vitens