Regio Deal Zuidoost Friesland: slotronde Regiofonds, laatste kans aanvragen subsidie

  • geplaatst op 07 september 2023 om 15:22

Inwoners van Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren, kunnen vanaf maandag 18 september voor de laatste keer subsidie aanvragen uit het Regiofonds. Het fonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. In deze laatste ronde is nog 182.000 euro beschikbaar.

Wethouder Jelle Zoetendal van gemeente Heerenveen: 'We zijn ontzettend trots dat we met het Regiofonds de afgelopen twee jaar al 23 projecten mochten ondersteunen met een bijdrage van 777.000 euro. Hiermee is al ruim 5,9 miljoen euro geïnvesteerd in de regio. De subsidiepot is nu bijna leeg, daarom opent het fonds voor een laatste keer. Initiatieven die nog kans willen maken op een bijdrage roepen we op zich nu te melden.'

Streekwurk helpt bij de aanvraag

Mensen met een idee of die een project willen indienen, worden opgeroepen contact op te nemen met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. Zij kunnen meedenken of het project geschikt is en helpen bij het indienen van de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via: zuidoost@fryslan.frl of telefoonnummer 058-292 52 00.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen voor het Regiofonds kan via www.fryslan.frl/regiofonds, dit kan vanaf 18 september tot en met 5 oktober. Inwoners, organisaties en kleine bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van minimaal 3.000 en maximaal 50.000 euro om hun ideeën mogelijk te maken.

Regiofonds

In deze zesde, en tevens laatste openstelling, is 182.000 euro beschikbaar voor initiatieven in de gemeenten Heerenveen, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland. Hierbij valt te denken aan grotere initiatieven op het gebied van duurzaamheid, landschap, leefbaarheid, cultuur of recreatie en toerisme die een dorp- of gemeentegrens overstijgen. Belangrijk uitgangspunt is, dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten.

Regio Deal Zuidoost Friesland

Het Regiofonds is onderdeel van de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit is een samenwerking van de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en het Rijk. Meer informatie over de Regio Deal zie:  www.regiodealzuidoostfriesland.nl