Jaarlijkse inspectie waterkeringen van start

  • geplaatst op 13 januari 2022 om 09:16

We zijn gestart met de jaarlijkse inspectie van de waterkeringen in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Om wateroverlast te beperken, moeten alle polderdijken langs de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) stevig zijn en het water goed kunnen keren. Tijdens de inspectie controleren medewerkers van het waterschap of de polderdijken op schade en of ze goed zijn onderhouden.

 

Onze medewerkers controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer aan waterkeringen. Zij letten er tijdens deze inspecties op of de polderdijken beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben.

Informatie voor eigenaren

Het onderhoud aan de polderdijken moet jaarlijks vóór 1 januari klaar zijn. Eigenaren kunnen op de kaart met onderhoudsplicht zien of de kering langs hun huis of perceel onder de jaarlijkse inspectie valt. Deze kaart en meer informatie over het onderhoud aan polderdijken is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/onderhoudpolderdijken.

Wateroverlast beperken

Tijdens een storm of hoge waterstanden beschermen de polderdijken inwoners tegen het stijgende water. Door veranderingen in het klimaat nemen weersextremen toe. Droogte en extreme neerslag hebben invloed op de kwaliteit van de waterkeringen. Daarom is het belangrijk om de sterkte van de polderdijken te blijven controleren. Wetterskip Fryslân inspecteert elk jaar 3.200 kilometer aan waterkeringen in haar werkgebied.

Inspectie waterkeringen 2.jpg

Onze medewerkers controleren te voet en met een digitale kaart de waterkeringen. Foto: Daniël Hartog.