Jaarlijkse inspectie waterkeringen van start

  • geplaatst op 11 januari 2024 om 09:03

Wij zijn gestart met de jaarlijkse inspectie van de waterkeringen in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Onze rayonbeheerders controleren in januari en februari te voet of met de quad en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer aan keringen in ons werkgebied. Zij kijken of de polderdijken beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden.

We controleren alle keringen langs de Friese boezem. De boezem is het stelsel van meren, vaarten, kanalen en sloten die in open verbinding met elkaar staan.

Voorkomen wateroverlast

De inspectie wordt uitgevoerd, omdat wij wateroverlast in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de waterkeringen langs de Friese boezem stevig blijven en het water goed kunnen keren. Onze medewerkers letten er tijdens de inspectie op of de polderdijken goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en houtige begroeiing en een goede kwaliteit grasmat hebben.

Extra aandacht voor ruigte

Bij de inspectie is er dit jaar speciale aandacht voor de ruigte op de buitenkant van de kering. We controleren of er niet te lang gras, onkruid of houtige begroeiing op de beide hellingen van de dijk staat, omdat er niet is gemaaid of begraasd. Deze ruigten kunnen uiteindelijk scheuren in of lekkages aan de kering veroorzaken. Een dijkbekleding die bestaat uit een kortgemaaide en dichte grasmat zorgt voor een sterke dijk.  

We vragen het onderhoud alsnog uit te voeren

Als wij vaststellen dat de bewoner of eigenaar onderhoudsplicht had en dit niet of onvoldoende heeft uitgevoerd, ontvangt die voor april van dit jaar een brief met het verzoek de polderdijk te herstellen. In de brief staat ook de termijn waarbinnen dat moet gebeuren.

Meer informatie over onderhoud polderdijken

Meer informatie is de vinden op: wetterskipfryslan.nl/over-ons/veilig/onderhoud-kaden-wat-u-als-grondeigenaar-moet-doen

Jaarlijkse inspectie waterkeringen van start.jpg