Jaarlijkse inspectie waterkeringen van start

  • geplaatst op 09 januari 2020 om 11:11

Wij zijn gestart met de jaarlijkse inspectie van de waterkeringen in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier. Onze rayonbeheerders controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer aan keringen in ons werkgebied. Zij kijken of de polderdijken beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden.

Wij controleren alle keringen langs de Friese boezem. De boezem is het stelsel van meren, vaarten, kanalen en sloten die in open verbinding met elkaar staan.

Voorkomen wateroverlast

De inspectie wordt uitgevoerd, omdat wij wateroverlast in Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk willen voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de waterkeringen langs de Friese boezem stevig blijven en het water goed kunnen keren. Onze medewerkers letten er tijdens de schouw op of de polderdijken goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben.