Afzetting in gebied de Nije Wielen door werkzaamheden

  • geplaatst op 07 maart 2022 om 11:35

In het gebied de Nije Wielen verbeteren we de polderdijken, vergroten we het boezemoppervlak en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Zo houden we het water schoon en is het gebied beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte door klimaatverandering. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart, waardoor een deel van het gebied is afgezet voor bewoners en recreanten. 

Afzetting

We zijn gestart met de werkzaamheden in het zuidelijke deel van het gebied de Nije Wielen. Het zuidelijke deel van de Nije Wielen is ruim afgezet, omdat de werkzaamheden verspreid plaatsvinden. Met de afzetting waarborgen we de veiligheid van bewoners en recreanten en heeft de aannemer de ruimte om het werk goed te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat men in het zuidelijke deel van de Nije Wielen niet kan wandelen, fietsen of op een andere manier kan recreëren.

Alternatief

Voor bewoners en recreanten is het mogelijk om in het noordelijke deel van de Nije Wielen te recreëren, net als in de Kleine en Grote Wielen. Uiteraard blijft er daarnaast altijd een fiets- en wandelpad in het gebied beschikbaar om de woningen te kunnen bereiken.

Wij begrijpen dat de afzetting hinderlijk is en vragen om je begrip. Indien de afzetting wijzigt, stellen we bewoners en recreanten tijdig op de hoogte. 

Meer weten? 

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruim Baan voor Water en worden gefinancierd uit het programma voor Plattelandsontwikkeling (POP3).Wil je meer weten over het doel van de werkzaamheden en de bijbehorende planning? Neem dan een kijkje op de projectpagina