Watertoets voor ruimtelijke plannen

Werk je namens een overheid of een adviesbureau aan ruimtelijke plannen die gevolgen kunnen hebben voor water? Je krijgt dan te maken met het watertoetsproces.

Digitale watertoets

Met de digitale watertoets kun je een groot deel van de watertoetsprocedure zelf uitvoeren. Dit is sinds kort vernieuwd. Maar door het ontbreken van een technische functionaliteit moet je tijdelijk een extra handeling doen bij het indienen van een ruimtelijk plan. In de applicatie staat de extra handeling beschreven en is een instructievideo toegevoegd. We verwachten dat dit zo spoedig mogelijk is opgelost.

LET OP: Google Chrome is ongeschikt voor het invullen van de watertoets. Wij adviseren daarom om Mozilla Firefox of Internet Explorer voor het invullen te gebruiken.  

digitale watertoets

Uitleg over de procedure vind je op de helpdesk water van de rijksoverheid.

Verplicht of niet?

De watertoets zorgt ervoor dat alle ruimtelijke plannen aandacht hebben voor veiligheid, kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij:

  • bestemmingsplannen
  • inpassingsplannen
  • projectbesluiten
  • omgevingsvergunningen met een uitgebreide voorbereidingsprocedure

De watertoets is géén vergunning om het plan uit te voeren. Als een vergunning nodig is, dan moet jij als opsteller van het plan de vergunning zelf aanvragen of een melding van de werkzaamheden doen.

Leidraad Watertoets

In de Leidraad Watertoets (pdf, 1.790 kB) staat beschreven hoe ons waterschap als waterbeheerder met de Watertoets omgaat. Deze Leidraad is tot stand gekomen op basis van ervaringen en aangepast beleid uit de afgelopen jaren.

Aan de hand van deze handleiding (pdf, 187 kB), kun je snel de juiste informatie in de Leidraad vinden.

Voor het onderdeel Toename verhard oppervlak, tabel 4.6  in de Leidraad Watertoets werken wij op dit moment alleen met de categorieën ‘zeer kritisch’ en ‘niet kritisch’:  In de eerstvolgende actualisatie van de Leidraad Watertoets wordt dit punt meegenomen en aangepast.