Verzoek om te handhaven

Wij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Wij kunnen handhavend optreden tegen overtredingen van deze wet- en regelgeving en zaken in strijd met het beleid en/of vergunningsvoorschriften van het waterschap. Bijvoorbeeld een verontreiniging van het oppervlaktewater of het uitvoeren van werken/activiteiten op en langs watergangen/dijken en kaden zonder vergunning van het waterschap.

Denk je dat iemand de regelgeving, beleid en/of vergunningsvoorschriften van het waterschap overtreedt? Dan kun je Wetterskip Fryslân verzoeken daar handhavend tegen op te treden.

 

Online handhavingsverzoek

Handhavingsverzoek indienen via DigiD  

Handhavingsverzoek indienen via eHerkenning  

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

 

Schriftelijk handhavingsverzoek

In jouw verzoek vermeld je het volgende:

  • Jouw belang bij het verzoek tot handhaving
  • Waaruit bestaat de overtreding?
  • Een omschrijving van de locatie en/of een duidelijke situatietekening van de locatie
  • Zo mogelijk foto’s van de overtreding
  • Indien bekend, wie de overtreder is


Stuur je verzoek naar:

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Als wij jouw verzoek ontvangen hebben, sturen wij je een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken dienen wij een besluit op jouw verzoek te nemen. Dit mag nog eenmaal met een redelijke termijn verlengd worden. Wij kunnen jouw verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Hiertegen kun je bezwaar maken.

Een anoniem verzoek indienen is niet mogelijk.