Overlast melden

Te hoog of te laag waterpeil? Schade aan polderdijken of kaden? Muskusrat of woekerende waterplanten (exoten) gezien? Olielozing of ander milieudelict geconstateerd? Geef overlast online aan ons door met dit formulier.

Overlast melden via DigiD  

Overlast melden via eHerkenning  

Overlast melden  (zonder inlog)

Voor persoonlijk gebruik log je in met DigiD.
Voor het inloggen namens een bedrijf of organisatie gebruik je eHerkenning.

Je kunt ons ook tijdens kantooruren bellen via (058) 292 22 22. 

Direct gevaar en snel actie nodig?

Zie je een situatie die mogelijk direct gevaar oplevert en actie vereist? Bel dan met het Milieu-Alarmnummer Fryslân: telefoon (058) 212 24 22. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar.

Voorbeelden van spoedeisende situaties zijn:

  • grote olie- of teervlekken op het water, strand of de oever
  • dode eenden (of andere dode vogels) of verdacht veel dode vissen in het water (tekenen van botulisme) 
  • gestort, begraven of verbrand afval
  • stank, stof- of geluidsoverlast
  • schade aan polderdijken of kaden 

Andere waterproblemen?

  • Afvalwater- of rioleringsproblemen kun je melden bij jouw gemeente 
  • Drinkwaterproblemen kun je melden bij jouw waterleidingbedrijf
  • Zwemwaterproblemen kun je melden via www.zwemwater.nl