Updates over droogte

  • geplaatst op 14 juni 2023 om 11:55

Op deze pagina vind je de actuele updates over droogte.

Hieronder lees je de laatste updates:

  • 21-06-2023 Neerslagtekort loopt op, nog voldoende wateraanvoer

Het neerslagtekort in Fryslân is afgelopen week opgelopen tot 130 millimeter. De regen die sinds de eerste helft van deze week (lokaal) valt, zorgt ervoor dat het neerslagtekort tijdelijk stabiliseert of licht afneemt. Volgens de laatste berichten zet de droogte de komende weken door. Voorlopig kunnen we nog voldoende water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Extra maatregelen (zoals beregeningsverboden en droogte-inspecties) zijn op dit moment nog niet nodig. Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

  • 12-06-2023 We zijn alert op droogteschade aan dijken

We bereiden ons verder voor op het treffen van droogtemaatregelen. Na een zeer nat voorjaar hebben we nu te maken met een sterk oplopend neerslagtekort. Gevolg hiervan is dat primaire waterkeringen en polderdijken uitdrogen en de kans op droogteschade toeneemt. Door het uitblijven van regen en de hoge verdamping in de laatste weken, kan 2023 zich op dit moment meten met de 5 procent droogste jaren. Gerekend vanaf 1 april is er nu een neerslagtekort van circa 100 millimeter. Dit is het verschil tussen de gevallen neerslag en de verdamping. Lees het volledige bericht hier. 

  • 12-06-2023 NVWA handhaaft beregeningsverbod voor aardappelen

In gebieden waar de bruinrotbacterie voorkomt, geldt een verbod op beregening met oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. Dit verbod bestrijkt een groot deel van het werkgebied van Wetterskip Fryslân. De gebieden waarvoor een beregeningsverbod geldt zijn terug te vinden op een kaart van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op de naleving en voert controles uit, vanaf de weg en per helikopter. Het volledige nieuwsbericht lees je hier. 

  • 07-06-2023 We verhogen uit voorzorg het waterpeil

Op dit moment zijn in ons werkgebied (Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier) geen problemen met de aanvoer van zoet water en het op peil houden van onze wateren. Wel zijn de grondwaterstanden vanaf half mei snel aan het dalen. Met het oog op de afgelopen weken zonder neerslag en de weersvoorspelling verhogen we uit voorzorg de waterpeilen. Lees het hele bericht hier. 

  • 01-06-2023 Actuele situatie waterbeheer in Fryslân

Na een relatief natte start van het voorjaar is in de afgelopen maand mei weinig tot geen neerslag gevallen. Dit is vooral de situatie in Fryslân, de Noordoostpolder en de westkust van Nederland. Dit betekent dat we in ons werkgebied steeds meer water moeten aanvoeren. Er is in Fryslân nog steeds voldoende water beschikbaar om aan de vraag naar water te kunnen voldoen. Lees het hele bericht hier.