Updates over droogte

  • geplaatst op 09 augustus 2022 om 15:15

We hebben in Nederland te maken met een droge zomer. In het Noorden is wel meer neerslag gevallen dan in het oosten, westen en zuiden van het land. We hebben wel een neerslagtekort, wees daarom zuinig met water. We brengen regelmatig een update over droogte uit. Hierin staat de actuele situatie in ons beheergebied en de maatregelen die we nemen om de gevolgen van droogte te beperken.

Hieronder lees je de laatste updates met een link naar het volledige nieuwsbericht. 

  • Update droogte 5 september: neerslag zal verlichting brengen

De komende week zal neerslag verlichting brengen, is de verwachting. Wel is te hopen dat de neerslag geleidelijk gaat vallen, zeker in de eerste dagen. De grond is namelijk zo kurkdroog, dat de grond het water niet meteen kan opnemen. Het water van een stortbui wordt dan grotendeels weer afgevoerd, terwijl we het water juist willen vasthouden. Het waterpeil in het IJsselmeer blijft vooralsnog laag, dus we moeten zuinig blijven omgaan met water. Lees hier het hele bericht...

  • Update droogte 1 september: neerslag tekort loopt op, we treffen een aantal maatregelen

Het neerslagtekort in Fryslân is opgelopen tot 210 millimeter. We laten water in vanuit het IJsselmeer om de waterstanden op peil te houden. De grondwaterstanden zijn verder gedaald, maar lopen naar verwachting volgende week op gezien de weersvoorspellingen. Inmiddels is de tweede dijkinspectie gestart en treffen we een aantal andere maatregelen. Lees het hele bericht hier...

  • Update droogte 25 augustus: wateraanvoer voldoende, geen extra maatregelen

Het neerslagtekort in Fryslân is in de afgelopen week verder opgelopen naar 200 millimeter. Door de regen is de waterstand in het IJsselmeer minder gezakt dan verwacht en zijn er de komende weken geen problemen met het inlaten van IJsselmeerwater. Volgens de laatste berichten houdt de droogte de komende twee weken aan en blijft onze oproep om zuinig om te gaan met water van kracht. Extra maatregelen zijn op dit moment niet nodig. Vanaf volgende week maandag 29 augustus controleren onze medewerkers weer de bij de eerste inspectieronde aangetroffen schades op kwetsbare veendijken. Tot nu toe zijn er geen risicovolle schades aan de dijken ontdekt. Lees het hele bericht hier...

  • Update droogte 18 augustus: neerslagtekort stabiliseert, geen extra maatregelen nodig

Het neerslagtekort in Fryslân is in de afgelopen week opgelopen naar 195 millimeter. De regen die sinds gisteren valt, zorgt er wel voor dat het neerslagtekort stabiliseert of licht afneemt. Volgens de laatste berichten zet de droogte na deze regenperiode door. We kunnen nog steeds niet overal, met name in de hoger gelegen zandgronden en de hoogwatercircuits in de veenpolders, voldoende water aanvoeren. Maar extra maatregelen zijn op dit moment niet nodig. We ronden morgen, vrijdag 19 augustus, onze dijkinspecties in het veenweidegebied af. Tot dusver hebben we bij de controles geen risicovolle schades aan de dijken ontdekt. Lees het hele bericht hier...

  • Update droogte 12 augustus: help ons om gevolgen te beperken

De komende dagen wordt het zeer warm. Het is nu alle hens aan dek om de gevolgen van de droogte te beperken. Uit voorzorg hebben we in de polders het peil al hoger staan dan het zomerpeil, en zetten we extra in op een betere doorstroming. Desondanks  lukt het niet meer om overal voldoende water aan te voeren. In de opmalingsgebieden (de hogere zandgronden) en bij hoogwatercircuits  (met name in de veengebieden) wordt het nu steeds lastiger om het water op peil te houden. De komende week controleren we kwetsbare gedeelten in onze veendijken. Lees het hele bericht hier...

  • Update droogte 3 augustus: regen brengt enige verlichting

De regen van afgelopen weekend was van harte welkom in deze droge zomer. Gemiddeld viel ongeveer 20 millimeter in ons beheergebied. Dat bracht enige verlichting voor natuur en landbouw. Door de neerslag is het gemiddelde neerslagtekort in ons beheergebied stabiel gebleven op 130 mm. De komende weken wordt weinig neerslag verwacht. Blijf daarom zuinig omgaan met water. Lees het hele bericht hier...

  • Update droogte 28 juli: wees zuinig met water

Nederland heeft nog steeds te maken met een droge zomer. In het Noorden is wel meer neerslag gevallen dan in het oosten, westen en zuiden van het land. Het gemiddelde neerslagtekort in Fryslân is 130 mm. In andere delen van het land is dit al opgelopen naar meer dan 200 mm. De komende weken wordt weinig neerslag verwacht. Wees daarom zuinig met water. We brengen regelmatig een update over droogte uit. Hierin staat de actuele situatie in ons beheergebied en de maatregelen die Wetterskip neemt om de gevolgen van droogte te beperken. Lees het hele bericht hier...

  • We verhogen uit voorzorg het waterpeil

In Fryslân zijn er op dit moment geen, zoals in het westen van Nederland, problemen met de aanvoer van zoet water. Er is in ons werkgebied voldoende wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. We hebben het peil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) met 2 centimeter verhoogd. Zo kunnen we de polders van voldoende water blijven voorzien. Ook kunnen we de Friese wateren goed doorspoelen met zoet water om verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden. Lees het hele bericht hier...