Update 15 oktober 2020 coronavirus: maatregelen Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 16-03-2020 16:59

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgt Wetterskip Fryslân de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM  en Veiligheidsregio Fryslân. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is. In navolging daarvan gelden onderstaande maatregelen.

Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat dan ook gewoon door. Om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan treffen we de volgende maatregelen:

Hoofdkantoor gesloten

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is tot nader order gesloten en alleen geopend voor werkzaamheden die niet thuis uitgevoerd kunnen worden.

Werkplaatsen deels geopend

Onze werkplaatsen in Leeuwarden en Joure zijn tot nader order alleen open voor de ontvangst en het afhalen van goederen en voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden.

Buitendienst

Onze medewerkers in de buitendienst blijven hun werk doen, maar werken wel zoveel mogelijk individueel. Daarbij volgen ze de richtlijnen van het RIVM. We houden minimaal 1,5 meter afstand tot personen.

Rioolwaterzuiveringen en gemaalterreinen

Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemaalterreinen blijven voor de reguliere werkzaamheden, aannemers en toeleveranciers toegankelijk, ook hier gelden de richtlijnen van het RIVM.

Heeft u vragen over het coronavirus in het rioolwater? Ga naar de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Projecten

De uitvoering van onze projecten gaat, daar waar mogelijk, gewoon door. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM. We onderzoeken de mogelijkheden om via digitale middelen in contact te blijven met (groepen) bewoners. Heeft u vragen over een project? Bel ons dan via ons algemene nummer (058) 292 22 22.

Bereikbaarheid

We zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via het algemene nummer (058)  292 22 22, mail, social media en de contactformulieren op onze website. Buiten kantooruren kunt u bij noodgevallen contact opnemen met het milieualarmnummer (058) 212 24 22.

Vergaderingen   

Er wordt zoveel mogelijk vergaderd via digitale mogelijkheden. De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies vinden digitaal plaats en zijn online te volgen via: www.wetterskipfryslan.notubiz.nl.

Bijeenkomsten en excursies

We zijn terughoudend met verzoeken voor bijeenkomsten en excursies. Vragen voor bijeenkomsten en excursies wegen we zorgvuldig af en toetsen we aan de actuele RIVM-richtlijnen. Hierover informeren we de betrokkenen per bijeenkomst/excursie. Heeft u vragen over excursies? Neem dan gerust contact op met Martine Poorte via mpoorte@wetterskipfryslan.nl.

Woudagemaal

Het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal in Lemmer is weer open voor publiek.  Op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom in het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. In verband met het coronavirus wordt het aantal bezoekers over tijdvakken (maximaal 10 personen per half uur) en is bezoek alleen mogelijk via online reservering. Ga voor meer informatie naar: www.woudagemaal.nl.