Update 24 maart 2020 coronavirus: maatregelen Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 16-03-2020 16:59

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgt Wetterskip Fryslân de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid, RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Veiligheidsregio Fryslân. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer dat nodig is. 

Ons werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. Onze dienstverlening gaat dan ook gewoon door. Om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan treffen we de volgende maatregelen:

Hoofdkantoor gesloten

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is vooralsnog tot 6 april 2020 gesloten en alleen geopend voor werkzaamheden die niet thuis uitgevoerd kunnen worden.

Werkplaatsen deels geopend

Onze werkplaatsen in Leeuwarden en Joure zijn vooralsnog tot 6 april 2020 alleen open voor de ontvangst en het afhalen van goederen en voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden.

Buitendienst

Onze medewerkers in de buitendienst blijven hun werk doen, maar werken wel zoveel mogelijk individueel. Daarbij volgen ze de richtlijnen van de RIVM. We houden minimaal 1,5 meter afstand tot personen.

Rioolwaterzuiveringen en gemaalterreinen

Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemaalterreinen blijven voor de reguliere werkzaamheden, aannemers en toeleveranciers toegankelijk, ook hier gelden de richtlijnen van de RIVM.

Bereikbaarheid

We zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via het algemene nummer (058)  292 22 22, mail, social media en de contactformulieren op onze website. Buiten kantooruren kunt u bij noodgevallen contact opnemen met het milieualarmnummer (058) 212 24 22.

Bijeenkomsten, vergaderingen en excursies  

Alle geplande fysieke bijeenkomsten en externe overleggen worden tot 1 juni 2020 geannuleerd. Er wordt vergaderd via digitale mogelijkheden. De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies zijn  tot nader order uitgesteld. Ook hiervoor onderzoeken we een online alternatief.

Woudagemaal

Het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal in Lemmer is in ieder geval tot 1 juni 2020 gesloten voor publiek.