Adressen rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's)

Contact rwzi

Zoek je contact met een van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties? Bijvoorbeeld voor een rondleiding of zakelijke afspraak? Bel dan (058) 292 22 22 of bekijk de pagina over lesmateriaal en rondleidingen

Adressen rwzi's

Akkrum Polsleatwei 13, 8491 EK Akkrum
Ameland Reeweg 1, 9162 ED Ballum
Burdaard Hikkaarderdijk 44, 9111 HR Burdaard
Bolsward Hichtumerweg 23, 8701 PG Bolsward
Burgum Solcamastraat 24, 9262 ND Sumar
Damwâld Broekloane 27, 9113 AV Wâlterswâld
Dokkum Hogedijken 102, 9101 WZ Dokkum
Drachten De Hemmen 100, 9206 AG Drachten
Franeker Oostelijke Industrieweg 31, 8801 JW Franeker
Gorredijk Overtoom 6, 8401 JD Gorredijk
Grou Molesingel 2, 9001 ZD Grou
Harlingen Oude Trekweg, 110 8861 KT Harlingen
Heerenveen Wetterwille 4, 8447 GC Heerenveen
Joure Tramwei 2, 8512 AT Broek
Kootstertille Alde Dyk 25, 9288 XA Kootstertille
Leeuwarden Greunsweg 78, 8937 AN Leeuwarden
Lemmer Wielewei 4, 8531 ZX Lemmer
Oosterwolde Duistereweg 19, 8431 VV Oosterwolde
Schiermonnikoog Veerweg 2, 9166 SL Schiermonnikoog
St.-Annaparochie Middelweg West 207, 9079 MK St. Jacobiparochie
Sloten Lytse Jerden 3, 8556 XC Sloten
Sneek Buitenroede 1, 8608 XW Sneek
Terschelling Nieuwedijk 2, 8881 HC West-Terschelling
Vlieland Havenweg 17, 8899 BB Vlieland
Warns Noardermar 3, 8722 HN Molkwerum
Wolvega Aan de Schipsloot 32, 8471 AC Wolvega
Workum Yttingwei 3, 8711 JH Workum