Vergaderingen en verslagen algemeen bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn eens in de 6 á 7 weken op dinsdag vanaf 19.30 uur op ons hoofdkantoor. Je kunt deze vergaderingen bijwonen of online volgen op onze speciale bestuurspagina's. Hier vind je ook een overzicht van alle agenda's, verslagen en ambtelijke stukken.

Vergaderingen algemeen bestuur

Inspreken 

De eerste keer dat een onderwerp op de agenda van het algemeen bestuur staat kun je gebruik maken van het spreekrecht. Normaal gesproken is dat een commissievergadering.  Wil je gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meld je dan aan bij onze bestuursadviseurs via bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl. Dit kan tot 24 uur van te voren. Vermeld in je mail ook het onderwerp of agendapunt waarvoor je komt.

Oude vergaderingen en ondertiteling

Via de website zijn alleen vergaderingen van na 1 januari 2015 te benaderen. Voor vergaderingen van vóór die tijd bestaan alleen uitgeschreven notulen. Je kunt die eventueel opvragen via bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl.

Je kunt daar ook terecht wanneer de vergaderingen op de website voor jou niet toegankelijk zijn. Zo worden de vergaderingen na april 2023 voorzien van ondertiteling, voor het kunnen ‘lezen’ van eerdere vergaderingen kun je met de bestuursadviseurs afspraken maken.