Vergaderingen algemeen bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur (externe website) worden gehouden op het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân. U kunt deze bijwonen zonder u vooraf aan te melden. Het algemeen bestuur vergadert eens in de 6 à 7 weken op dinsdagavond, aanvang 19.00 uur.

Bijwonen en spreekrecht 

U kunt de vergaderingen bijwonen zonder u vooraf aan te melden. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meldt u zich dan aan bij . Dit kan tot vlak voor aanvang van de vergadering. 

Vergaderingen, agenda's en verslagen online bekijken

U kunt elke vergadering in zijn geheel bekijken op onze speciale bestuurspagina's (externe website). Hier vindt u tevens een overzicht van alle agenda's, verslagen en ambtelijke stukken.

Vergaderdata vóór 2015

Wilt u informatie over vergaderingen van vóór 2015? Neem danop.