Vergaderingen en verslagen algemeen bestuur

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn eens in de 6 á 7 weken op dinsdag vanaf 19.30 uur op ons hoofdkantoor. U kunt deze vergaderingen bijwonen of online volgen op onze speciale bestuurspagina's. Hier vindt u ook een overzicht van alle agenda's, verslagen en ambtelijke stukken.

Vergaderingen algemeen bestuur

Inspreken 

De eerste keer dat een onderwerp op de agenda van het algemeen bestuur staat kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Normaal gesproken is dat een commissievergadering.  Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan? Meldt u zich dan aan bij onze bestuursadviseurs via bestuursadviseurs@wetterskipfryslan.nl. Dit kan tot 24 uur van te voren. Vermeld in uw mail ook het onderwerp of agendapunt waarvoor u komt.