Update PFOS in Jelsumer Feart 4 april 2024: onderzoeken in volle gang, advies GGD ongewijzigd

  • geplaatst op 04 april 2024 om 12:08

Wij voeren op dit moment diverse onderzoeken uit naar de waterbodem en de waterkwaliteit van de Jelsumer Feart, Lytse Feart en omliggende watergangen. De gemeente Leeuwarden onderzoekt uit voorzorg de bodem en het grondwater op diverse locaties in de omgeving. In de vorige nieuwsupdates hebben we hierover geschreven. Deze staan ook op www.wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.

Op dit moment zijn de verschillende onderzoeken van Wetterskip Fryslân en gemeente Leeuwarden nog in uitvoering. De tussentijdse resultaten moeten worden geanalyseerd en worden daarom periodiek besproken in een gezamenlijk overleg van Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden en GGD Fryslân. Zo krijgen we een breed en samenhangend beeld en kunnen we belanghebbenden straks goed informeren over wat de resultaten betekenen. We verwachten medio april meer resultaten te kunnen delen.

Het advies dat GGD Fryslân uit voorzorg heeft gegeven, blijft nog gelden: maak geen gebruik van het water uit de Jelsumer Feart en de Lytse Feart.

Stel gerust jouw vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt na het lezen van deze update. Neem dan contact met ons op.

  • Vragen over gezondheid in relatie tot PFOS? U kunt met de GGD Fryslân contact opnemen via telefoonnummer 088-229 92 22 en mail: mmk@ggdfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Veelgestelde vragen over publieke gezondheid vindt u op www.ggdfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek? Je kunt met ons Klantencontactcentrum van  contact opnemen via telefoonnummer
    058-292 22 22 of mail je vraag naar: info@wetterskipfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Veelgestelde vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek vind je op www.wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Algemene vragen over PFAS in de gemeente Leeuwarden? Op www.leeuwarden.nl/PFAS vind je de meest gestelde vragen. Je kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 058. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.