Onze arbeidsvoorwaarden

Naast werk dat er toe doet ben je bij Wetterskip Fryslan zeker van goede arbeidsvoorwaarden. De meeste voorwaarden zijn bij ons geregeld in de cao werken voor waterschappen. Ben je benieuwd wat je van ons kan verwachten? 

CAO Waterschappen en aanvullende voorwaarden

In de cao zijn de landelijke arbeidsvoorwaarden voor de waterschappen vastgelegd. Hierin lees je meer over bijvoorbeeld het salaris, werktijd en verlof, personeelsbeleid en begeleiding bij ziekte. Daarnaast hebben we zelf nog aanvullende arbeidsvoorwaarden. Denk aan een fietsregeling, korting op je sportabonnement, flexibele werktijden, een smartphone en laptop (in bruikleen).

Jouw individueel keuze budget

Elke medewerker van Wetterskip Fryslan heeft een individueel keuze budget (IKB) van 21% van het bruto salaris. Dit budget kun je maandelijks of jaarlijks (gedeeltelijk) laten uitbetalen. Je kunt het ook inzetten voor de (gedeeltelijke) betaling van de kosten van een opleiding of om extra verlof te kopen.

Jouw persoonlijk opleidingsbudget en WF campus

Al onze medewerkers hebben de beschikking over een persoonlijk opleidingsbudget van € 6.000,- per vijf jaar. Dit budget kun je inzetten voor je persoonlijke ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. We hebben een eigen WF campus met een breed aanbod aan opleidingen, trainingen en programma’s. Daarnaast is er volop ruimte voor maatwerk!

Thuiswerken

We bieden uitstekende mogelijkheden om ook thuis je werk goed te kunnen doen, op een gezonde en prettige manier. We vergaderen vaak digitaal, gebruiken slimme tools en zoeken continu de balans tussen thuis en op locatie werken. Iedere (nieuwe) medewerker faciliteren we daarom zo goed mogelijk met het inrichten van een goede thuiswerkplek. Met je eigen thuiswerkbudget van € 850,- schaf je via Wetterskip Fryslân bijvoorbeeld een extra beeldscherm, bureau of stoel aan!

Aandacht voor jou

Naast alle voorwaarden vinden we het belangrijk dat je bij ons de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Wij geloven namelijk in persoonlijke aandacht voor onze medewerkers. Het klassieke functioneringsgesprek kennen we dan ook niet. Liever gaan we met jou in gesprek over onderwerpen als ambities, wensen en vitaliteit.