Wat gebeurt er met mijn stem?

Op 15 maart breng je je stem uit op één van de 176 kandidaten voor het bestuur van Wetterskip Fryslân. Deze zijn verdeeld over 11 politieke partijen. Dit stemmen doe je op één van de stembureaus in jouw eigen gemeente. Op dat stembureau zitten vrijwilligers die controleren of je mag stemmen en je daarna een stemformulier geven. 

Je vult het stemformulier in zonder dat iemand met je mee kan kijken. Let op het goed inkleuren van het hokje bij de naam van je keuze. Als dat niet goed of onduidelijk dan is jouw stem helaas ongeldig. Jouw stem doe je in een afgesloten bus, weer zonder dat iemand kan zien wat je hebt gestemd.

Het tellen

’s Avonds om 9.00 uur wordt de bus opengemaakt en sorteren de vrijwilligers van het stembureau alle formulieren. Formulieren die niet of niet goed zijn ingevuld komen op een aparte stapel. Alle andere formulieren worden gesorteerd naar de 11 partijen. Dan wordt geteld hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op het stembureau controleren ze ook of het aantal getelde formulieren hetzelfde is als het aantal mensen dat is komen stemmen. Als dat niet klopt, gaan ze opnieuw tellen. Als het dan nog steeds niet klopt, wordt dit genoteerd voor later onderzoek.

Daarna worden alle formulieren verder gesorteerd op elk van de 176 kandidaten. Dan komt jouw stem terecht bij precies de persoon waarop je hebt gestemd. Weer worden alle stemmen bij elkaar opgeteld, ook dit wordt weer vergeleken met het aantal mensen dat is komen stemmen en met de eerdere telling per partij. En ook nu wordt opnieuw geteld als het niet klopt, en wordt het genoteerd als het na de tweede keer tellen nog niet klopt. Dit tellen gebeurt in sommige gemeenten direct dezelfde avond, bij andere gemeenten op de dag na de verkiezingen.

De uitslag

De gemeente verzamelt alle stemformulieren en getelde aantallen van de stembureaus. De stemformulieren worden nog een tijdje in een verzegelde enveloppe bewaard om opnieuw te kunnen tellen als dat nodig zou zijn. De getelde aantallen geeft de gemeente door aan het waterschap. Als waterschap controleren we nog één keer alle aantallen. Daarbij beoordelen we alle notities over aantallen die niet kloppen. Als een logische verklaring ontbreekt, vragen we de gemeente om een nader onderzoek. Ook kijken we of we melding hebben gekregen van inwoners die denken dat een telling niet klopt.

Als je zelf het idee hebt dat jouw stem niet goed is verwerkt, kan je dat bij ons melden. Gebruik hiervoor het meldingsformulier Stemopneming Waterschapsverkiezingen 2023. Dit formulier kun je tot uiterlijk dinsdag 21 maart 10:00 uur invullen. Mailen mag ook, download het formulier hier rechts op de pagina en mail het naar verkiezingen@wetterskipfryslan.nl. Deze meldingen beoordelen we, en vragen zo nodig de gemeente om nader onderzoek te doen.

Als alles klopt stellen we op donderdag 23 maart om 10:00 uur de uitslag vast. Dan is precies bekend welke personen in ons bestuur gaan komen en welke politieke partij het grootste is.

Het nieuwe bestuur

Zodra de partijen weten met hoeveel mensen ze in het bestuur komen, gaan ze afspraken met elkaar maken over de komende 4 jaar. Wat wordt het beleid van het waterschap, inhoudelijk en financieel? En welke partijen werken met elkaar samen? Met jouw stem heb je invloed gehad op hoe groot elke partij is, en welke personen namens die partij in het bestuur komen. Verder is het aan die gekozen mensen om met elkaar afspraken te maken hoe ze, mede namens jou, het waterschap besturen.