Stemmen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor ons algemeen bestuur. Het nieuwe waterschapsbestuur wordt gekozen voor een periode van 4 jaar. Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in ons beheergebied (heel Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier), mag stemmen.

Wanneer mag je stemmen?

Je mag stemmen bij de waterschapsverkiezingen als je:

  • 18 jaar of ouder bent.
  • Op de dag van kandidaatstelling volgens de Basisregistratie Personen woont in het beheergebied van een waterschap.
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Zolang iemand volgens het bevolkingsregister in ons beheergebied woont, speelt nationaliteit geen rol.