Belangrijke data

De belangrijkste data in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen:

24 december 2018

Laatste mogelijkheid om u met een eigen partij aan te melden.
4 februari 2019 Alle partijen leveren hun kandidatenlijsten in.
8 februari 2019

Openbare zitting centraal stembureau. Beslissing over:

  • Geldigheid kandidaatstelling.
  • Nummering kandidatenlijsten.
6 maart 2019 Uiterste datum waarop iedereen een stempas moet hebben ontvangen.
16 maart 2019

Uiterste datum waarop iedereen informatie moet hebben ontvangen over de kandidatenlijsten, adressen en openingstijden stemlokalen.

20 maart 2019

Dag van stemming.

21 maart 2019

 Ontbijt met voorlopige uitslag.

25 maart 2019

Openbare zitting centraal stembureau: vaststellen uitslag en benoeming nieuwe leden algemeen bestuur.

27 maart 2019
  • Laatste vergadering oud algemeen bestuur.
  • Afscheid oude en toelating nieuwe leden algemeen bestuur.
28 maart 2019
  • Eerste vergadering nieuw algemeen bestuur. 
  • Installatie nieuwe leden algemeen bestuur.