Wat wij met uw belastinggeld doen

  Bekijk het filmpje over waterschapsbelastingen

  Uitleg over waterschapsbelasting - klik op de afbeelding om naar youtube te gaan

  Bekijk de afbeelding over waterschapsbelastingen 

  Uitleg over wat wij met uw belastinggeld doen vindt u ook op de afbeelding (klik erop om deze te vergroten) of de tekst hieronder.

  Dit doet Wetterskip Fryslân met uw geld 

  Wij zorgen voor schoon water

  • In onze 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) maken wij het afvalwater schoon dat via uw douche, toilet en gootsteen in het riool komt.
  • Wij zuiveren industrieel afvalwater en controleren lozingen op sloten.
  • Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater.
  • Zwemwaterkwaliteit controleren wij elke zomer.
  • Met vishevels en visvriendelijke gemalen dragen we bij aan een gezonde visstand.

  Wij houden Fryslân veilig en droog

  • Om u te beschermen tegen overstromingen, onderhouden wij 200 kilometer aan dijken.
  • We controleren 3.300 kilometer kaden en oevers langs meren, kanalen en vaarten op hun kwaliteit.
  • We verbeteren zo nodig de waterkeringen.
  • Om zware regenbuien tijdelijk te kunnen opvangen, richten we bergingsgebieden in die mogen overstromen.
  • Met in- en uitlaatsluizen en gemalen houden we de waterstand van de Friese boezem op het gewenste niveau.

  Wij zorgen voor voldoende water

  • Met het baggeren en hekkelen van 5900 kilometer aan sloten en vaarten zorgen we ervoor dat deze hoofdwatergangen goed doorstromen.
  • Met 5.000 stuwen en 1.000 poldergemalen regelen we voldoende water voor natuur en landbouw.
  • Bij droogte voeren we zoet water aan uit het IJsselmeer.