Verleende vergunningen

Vergunningen worden digitaal gepubliceerd in het Waterschapsblad (officiële bekendmakingen) als er meerdere belangen in het geding zijn.

Hoe u dit kunt bekijken, leest u op de pagina over officiële bekendmakingen. Hier ziet u ook hoe u onze publicaties automatisch kunt ontvangen via de gratis e-mailservice van overheid.nl.