Update PFOS in Jelsumer Feart 6 juni 2024: maatregelen noordelijke polders en terugblik bekendmaking brononderzoek

  • geplaatst op 06 juni 2024 om 14:02

In deze update lees je over de maatregelen voor wateraanvoer in de polders ten noorden van de Jelsumer Feart en Lytse Feart en blikken we kort terug op de bekendmaking van de vervuilingsbron. De komende weken verwachten we geen nieuws te melden. Vlak voor de zomervakantie plaatsen we weer een nieuwe update met daarin onder meer de resultaten van het eierenonderzoek.

Maatregelen polders ten noorden Jelsumer Feart en Lytse Feart

Afgelopen dinsdag 4 juni startten we met de uitvoering van de maatregelen voor wateraanvoer in de polders ten noorden van de Jelsumer en Lytse Feart. Om zo voldoende schoner water uit de Dokkumer Ie en Stienzer Feart naar de polders te laten stromen. Grondeigenaren hebben tijdens een meedenksessie op 25 april in het dorpshuis van Koarnjum goed meegedacht over de door ons voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat het waterpeil te ver onderuit zakt. Een té laag peil kan zorgen voor schade aan gewassen en funderingen van gebouwen.

Uit voorzorg hadden we alle waterinlaten tussen de Jelsumer en Lytse Feart en de poldersloten al dicht gehouden. Om zo te voorkomen dat vervuild water de omliggende polders instroomt.

Wat houden de maatregelen in?
Deze week is bij de Dokkumer Ie ter hoogte van de Aldlânsdyk 24 in Jelsum onder het fietspad door een extra waterinlaat geplaatst. Zo kan er straks extra water vanuit de Dokkumer Ie naar het gebied ten noorden van de Jelsumer Feart stromen. Daarnaast worden er bij de bestaande stuwen bij Koarnjum en Jelsum tijdelijke pompen geplaatst. Hiermee kan het schonere water van de Stienzer Feart en Dokkumer Ie uiteindelijk naar het gebied ten noorden van de vliegbasis stromen.

De werkzaamheden zijn naar verwachting eind volgende week klaar. We hopen dat de pompen de noordelijke polders de hele zomer van genoeg water kunnen voorzien. Of dat bij grote en langdurige droogte voldoende zal zijn, moet de praktijk uitwijzen.

Meer informatie over de maatregelen in de polders
Grondeigenaren in het noordelijke gebied ontvangen vandaag van ons een brief met meer informatie. Kijk ook voor meer informatie en kaartjes van de maatregelen op de pagina ‘Maatregelen polders en mogelijk onttrekkingsverbod (beregeningsverbod)’ op www.wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.

Bekendmaking brononderzoek

Vorige week woensdag 29 mei presenteerden we de uitkomsten van het brononderzoek naar de PFOS-vervuiling tijdens een persbijeenkomst op de vliegbasis Leeuwarden. Het onderzoek maakt duidelijk dat de vliegbasis de bron is van de hoge concentraties PFOS/PFAS die we eerder aantroffen in het bodemslib en het water van de Jelsumer Feart. Vlak voor de perspresentatie waren de bewoners in het gebied geïnformeerd over de vervuilingsbron.

Het rapport ‘resultaten brononderzoek PFOS en PFAS in Jelsumer Feart’ en veelgestelde vragen met antwoorden over het brononderzoek staan op: www.wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.

Stel gerust jouw vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt na het lezen van deze update. Neem dan contact met ons op. 

  • Heb je vragen over de gezondheid van je (huis)dier(en)? Neem contact op met jouw dierenarts als je abnormale effecten of symptomen bij je (huis)dier(en) opmerkt.
  • Heb je vragen over de gezondheid in relatie tot PFOS (PFAS)? Dan kun je contact opnemen met GGD Fryslân via telefoonnummer 088-229 92 22. Of per mail via: mmk@ggdfryslan.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur. Veelgestelde vragen over publieke gezondheid vind je op ggdfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek? Je kunt met het klantencontactcentrum van Wetterskip Fryslân contact opnemen via telefoonnummer 058-292 22 22. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Of stel je vragen via het algemene contactformulier op de website. Veelgestelde vragen over het waterbodem- en waterkwaliteitsonderzoek vind je op wetterskipfryslan.nl/jelsumerfeart.
  • Algemene vragen over het landbodem- en grondwateronderzoek of PFAS in de gemeente Leeuwarden? Op leeuwarden.nl/PFAS vind je de meestgestelde vragen. Je kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 058. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.