Veelgestelde vragen over project de Nieuwe Wielen

We hebben de veelgestelde vragen over dit project op een rijtje gezet.

Inhoud van de pagina

  Waarom zijn de werkzaamheden in dit gebied nodig?

  De polderdijken in het gebied worden verbeterd, omdat ze op een aantal locaties te laag zijn. Daarnaast wordt het boezemwateroppervlak vergroot, door een deel van de kering te verleggen. Op deze manier kunnen ook natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Daarmee houden we het water schoon en is het gebied beter beschermt tegen wateroverlast bij extreme neerslag en watertekorten bij droogte als gevolg van klimaatverandering.

  Wordt de waterkwaliteit verbetert en vermindert dat ook blauwalg?

  De blauwalgen in het gebied ontstaan tijdens warme zomers als gevolg van fosfaten in het water, afkomstig van de huidige waterbodem. De waterbodem valt buiten de scope van dit project. Wel worden er natuurvriendelijke oevers in het gebied aangelegd, bestaande uit ondiepe zones met waterplanten. Hierdoor wordt het water gezuiverd en ontstaat er verbetert de waterkwaliteit. Ook vindt er in het gebied, na afronding van de werkzaamheden, meer doorstroming plaats door de aanleg van een inlaat naar de Merjedobbe.

  Is het waterpeil verhoogd na de werkzaamheden?

  Een deel van het gebied wordt onderdeel van het boezemsysteem. In die gedeelten wijzigt het polderpeil naar een boezempeil en is er sprake van enige verhoging van het waterpeil. Het boezempeil blijft ongewijzigd -0,52 m NAP.  

  Pakken jullie alle wandel- en fietspaden aan?

  In het gebied pakken we alle wandel- en fietspaden langs het water aan. Deze paden worden waar mogelijk verbeterd en op sommige plekken volledig vernieuwd. De overige wandel- en fietspaden in het gebied vallen buiten de scope van het project. Vragen of verzoeken daarover kunnen aan de gemeente Leeuwarden worden gesteld.

  Zijn delen van de wandel- en fietspaden tijdens de werkzaamheden begaanbaar? 

  In het gebied pakken we alle wandel- en fietspaden langs het water aan. Deze paden worden waar mogelijk verbeterd en op sommige plekken volledig vernieuwd. De overige wandel- en fietspaden in het gebied vallen buiten de scope van het project. Vragen of verzoeken daarover kun je aan de gemeente Leeuwarden stellen.

  Verandert het uitzicht voor omwonenden na afronding van de werkzaamheden?

  Tijdens de werkzaamheden hebben de aangrenzende percelen zicht op de werkzaamheden. Zodra de planning definitief is, informeren wij de omwonenden over de werkzaamheden, de planning en mogelijk overlast. Uiteraard proberen wij overlast zoveel mogelijk te voorkomen. De omwonenden houden na afronding van de werkzaamheden vrij uitzicht op de Nieuwe Wielen.

  Hoe kan ik meedenken over de plannen voor de Nieuwe Wielen?

  Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 3 maart hebben we het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd. Wilt u hierop reageren? Dan kunt u via deze projectpagina de informatieavond terugkijken en vervolgens een mail sturen naar projectleider Libbe Zijlstra via lzijlstra@wetterskipfryslan.nl.
  Het schetsontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp vormt de basis voor een omgevingsvergunning, peilbesluit, en projectplan Waterwet. Deze documenten worden t.z.t. gepubliceerd op www.overheid.nl.

  Wat is de planning van dit project?

  De eerste helft van dit jaar bereiden we het werk samen met de gemeente Leeuwarden technisch voor. Na de bouwvak vindt de aanbesteding plaats. De uitvoering start naar verwachting eind 2021 en duurt ongeveer een jaar.