Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

1EILAUN-RGB.jpg

1 EILAUN is Schiermonnikoogs voor 1 EILAND. Als 1 EILAUN werken we de komende jaren aan het versterken van de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog voor een veilige toekomst. Een dijk- en duinversterking op het eiland voorbereid, in nauwe verbinding met iedereen die er woont, werkt en onderneemt. Eilanders, overheden en (eilander-)organisaties brengen als één team belangen samen en zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen, waarbij we oog hebben voor onder andere natuur, landbouw en recreatie.

Ga naar de projectwebsite voor alle informatie over 1EILAUN.