Dijk- en duinversterking Schiermonnikoog

In 2025 gaan we delen van de dijk en duinen op Schiermonnikoog versterken. Deze zijn in de toekomst niet veilig genoeg. In 2021 start de verkenningsfase. Dan bedenken we samen met de omgeving slimme en duurzame oplossingen voor de versterking. De dijk- en duinversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe website).

Inhoud van deze pagina

  Doel van het project

  Uit onze beoordeling blijkt dat delen van de Waddenzeedijk en duinen op Schiermonnikoog niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Er is geen acuut veiligheidsrisico. De graszoden en de steenbekleding van de dijkgedeelten zijn bij extreem hoogwater in de toekomst onvoldoende bestand tegen hoge golfslag. De duinen aan de oostkant van het eiland zijn op enkele plekken afgekeurd, omdat er niet genoeg zand ligt.

  We gaan een groot deel van de dijk en enkele plekken op de duinen aan de oostkant van het eiland versterken. Zo kan iedereen ook in de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren op Schiermonnikoog.

  Planning

  • 2021: start verkenningsfase. In deze fase bedenken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties slimme en duurzame oplossingen voor het versterken van de dijk en duinen. We bekijken of we bestaande initiatieven op het eiland kunnen koppelen aan de dijk- en duinversterking. Denk hierbij aan initiatieven voor natuur, economie, landbouw en wonen.
  • 2025: verwachte start werkzaamheden aan de dijk en duinen.  

  Landelijk dijkversterkingsprogramma

  De versterking van de delen van de dijk en duinen op Schiermonnikoog is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe website). In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken. Dat gebeurt verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Dit is het grootste dijkversterkingsproject sinds de Deltawerken.

  Andere dijkversterkingsprojecten 

  Ook op andere plekken in Fryslân werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de volgende dijkversterkingen: