Ruim baan voor vis

Het project ‘Ruim baan voor vis’ zorgt voor de verbetering van de vismigratie en de visstand. Daarom maken we zwemroutes langs sluizen, gemalen, stuwen, dijken en dammen visvriendelijk gemaakt. Wij voeren dit project uit samen met de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hunze en Aa’s.

Waarom dit project?

Het doel van het project is om de migratie van vissen te verbeteren. Het gaat om vissoorten die zwemmen tussen de zoute Waddenzee en de zoete binnenwateren. Bijvoorbeeld: paling, glasaal, spiering, zalm, zeeforel, bot, stekelbaars en rivierprik. Een goede visstand zorgt voor een gezond milieu langs het water.

Wat gaat er gebeuren?

We zorgen ervoor dat vissen makkelijk en veilig van A naar B zwemmen door hindernissen, zoals dammen en gemalen. Dit doen we met speciale visvriendelijke systemen. Vissen kunnen dan bijvoorbeeld:

  • het hoogteverschil tussen water en het bouwwerk makkelijk overbruggen (vistrappen).
  • goed door de stroming zwemmen.
  • makkelijk door een opening in het bouwwerk zwemmen, zoals visvriendelijke pompen of een klep in sluisdeuren.

In sommige gemalen plaatsen we een camera of raam. Zo kan iedereen zien hoe de vissen langs de visvriendelijke bouwwerken zwemmen.

Wie voert het project uit?

Het project is uitgevoerd samen met de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hunze en Aa’s. Het project wordt voor een deel betaald door:

  • Living North Sea
  • het Waddenfonds
  • Rijkswaterstaat

Documenten

Eindrapport Ruim baan voor vissen 2014-2016