Koehool-Lauwersmeer, Waddenzeedijk

We gaan de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer verbeteren. De dijk voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren tot 2028. De voorbereidingen zijn begonnen en nemen 5 jaar in beslag.

Dijk voldoet niet aan eisen

Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt asfalt, klei en gras. Tijdens een veiligheidstoetsing tussen 2006-2011 voldeden delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool niet aan de veiligheidsnormen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, gebruiken we sinds 2017 landelijk nieuwe veiligheidsnormen. In 2017 is het hele traject Koehool-Lauwersmeer beoordeeld volgens die nieuwe regels. Hieruit bleek dat het hele traject van 47 kilometer is afgekeurd. De bekleding en stabiliteit van de dijk voldoen niet meer.

De totale projectkosten zijn ingeschat op 311 miljoen euro.