Dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer

We gaan de Waddenzeedijk tussen buurtschap Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer verbeteren. Over een lengte van 47 kilometer wordt de dijk versterkt.  We combineren de dijkversterking waar mogelijk met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving. De voorbereidingen voor de dijkversterking zijn begonnen.

Inhoud van deze pagina

  We komen naar u toe!

  Om een goede keuze te kunnen maken in de oplossingen voor de dijkverbetering, hebben we een aantal onderzoeken uitgevoerd. De komende periode kiezen we op basis van die onderzoeken wat per dijkvak de meest geschikte oplossing is. Deze keuze presenteren wij graag aan u tijdens een online webinar op woensdagavond 25 augustus van 20.00 tot 21.00 uur. Het is mogelijk om het webinar later terug te kijken.

  Opgeven voor het webinar kan door een e-mail te sturen naar waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl
   
  Na het webinar komen wij naar u toe tijdens de Dijktour. U kunt dan op vier momenten binnen lopen op één van de locaties. Heeft u vragen of wilt u wat meer verduidelijking, dan bent u van harte welkom. Tijdens de Dijktour staan we op de volgende locaties:

  • Vrijdag 27 augustus             Holwerd, MFC De Ynset  - 16.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag 28 augustus           Wierum, Dorpshuis  - 10.00 tot 14.00 uur
  • Vrijdag 3 september             Paesens Moddergat, de Wynroas (kerkje) - 16.00 tot 20.00 uur
  • Zaterdag 4 september          Westhoek, Restaurant de Friezin  - 10.00 tot 14.00 uur

  Nieuwsbrief 

  Doel van het project

  Uit de laatste veiligheidstoetsing blijkt dat delen van de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool met het oog op de toekomst zijn afgekeurd. Op de dijk tussen Lauwersmeer en Koehool ligt steenbekleding, asfalt, klei en gras. Deze bekleding is afgekeurd. En delen van de dijk zijn niet stabiel genoeg om in de toekomst hogere waterstanden te kunnen weerstaan. Dat pakken we allemaal aan, zodat inwoners droge voeten houden.

  Werkgebied

  We versterken de Waddenzeedijk over een traject van ruim 47 kilometer, tussen Koehool en het Lauwersmeer.

  Kaartje dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.jpg

  De blauwe lijn geeft het gedeelte van de Waddenzeedijk aan dat wordt versterkt. Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

  Planning

  We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de dijkversterking. In deze periode bedenken we samen met de omgeving oplossingen voor het versterken van de dijk. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2023 en duren tot 2028.

  Wat is uw kijk op de dijk?

  De Waddenzeedijk is een belangrijk onderdeel van het prachtige, eeuwenoude landschap. Dat landschap willen we graag behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Hóe we dat doen, bepalen we graag samen met u. We hebben de kwaliteiten en knelpunten van het huidige dijklandschap benoemd. U kunt hierop reageren. Hoe moet het dijklandschap er volgens u uit komen te zien? Denk mee via het digitale platform. Op het participatieplatform kunt u ook het startdocument lezen. 

  Kosten en landelijk dijkversterkingsprogramma

  De geschatte kosten voor het verbeteren van de veiligheid van de dijk zijn zo'n 300 miljoen euro. Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) betaalt hiervan 90 procent. De dijkversterking maakt namelijk onderdeel uit van dit programma. In het HWBP verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.100 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in Nederland.

  De versterking van ecologie en omgeving worden door andere programma’s betaald.

  Dijken voor beginners

  Het verbeteren van een dijk is complex. Dat maakt het lastig voor inwoners om mee te praten over de plannen die we maken. Terwijl we participatie zo belangrijk vinden. Daarom is er gewerkt aan een boek waarin de belangrijkste informatie begrijpelijk wordt uitgelegd: Dijken voor beginners. Je leest het hier.