Organisatiestructuur

Onze organisatie bestaat uit 7 opgaven, 29 vakgroepen, een directie en een ondernemingsraad. De secretaris-directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. De 7 opgaven zijn de thema's waar de vakgroepen aan werken.  

De 7 opgaven zijn: 

Bedrijfsvoering 
Boezem 
Strategie en omgeving 
Deelsystemen 
Waterketen 
Asset management 
Primaire keringen 

Klik hier voor een schematische weergave van onze organisatiestructuur.

Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door ons algemeen bestuur en ons dagelijks bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur is onze dijkgraaf, Luzette Kroon. De rol van de dijkgraaf is te vergelijken met de rol van een burgemeester.  

 De dijkgraaf vormt samen met vier andere bestuursleden het dagelijks bestuur. Dit bestuur zorgt vooral voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.  Alles over de opbouw, werkwijze en vergaderingen van ons bestuur vind je op deze pagina.