Organisatiestructuur

Onze organisatie is onderverdeeld in 14 clusters, 24 teams, een directie en een ondernemingsraad. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de secretaris-directeur.

In het organigram (pdf, 0,2 MB) vindt u een schematische weergave van onze organisatiestructuur.