Organisatiestructuur

Onze organisatie is onderverdeeld in 7 opgaven, 29 vakgroepen, een directie en een ondernemingsraad. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de secretaris-directeur.

Klik hier voor een schematische weergave van onze organisatiestructuur.