Begroting, jaarrapportage en meerjarenperspectief

Hier vindt u informatie over onze financiën, namelijk de begroting, de jaarrapportage en het meerjarenperspectief.

Begroting

In de begroting staat wat wij het aankomende jaar met het beschikbare geld gaan doen, wat dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de belastingtarieven. De begroting wordt aangevuld met een beheerbegroting. Het algemeen bestuur stelt de begroting in december vast.

Jaarrapportage

In onze jaarrapportage staat hoe het belastinggeld daadwerkelijk is uitgegeven. De jaarrapportage wordt aangevuld met een beheerjaarrapportage. Het algemeen bestuur stelt de jaarrapportage in juni vast.  
  

Meerjarenperspectief

In het meerjarenperspectief staat hoeveel geld wij de komende vijf jaar nodig heeft om de taken uit te voeren. En wat dit voor effect heeft op de ontwikkeling van de belastingtarieven. Het meerjarenperspectief vormt de basis voor het opstellen van de begroting die in het najaar door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.