Aanbestedingen

Wij kopen een breed assortiment aan goederen, diensten en werken in. Wanneer u zaken met ons wilt doen, vindt u informatie over aanbesteden en het aanbestedingsbeleid van Wetterskip Fryslân in onze documentencatalogus (bijvoorbeeld onze algemene inkoopvoorwaarden).

Opdrachten via aanbestedingskalenders

Voor het aankondigen van Europese en nationale opdrachten maken wij gebruik van:

tenderned.nl 

(zoek op 'wetterskip')

Digitaal aanbesteden

Als u deelneemt aan een aanbestedingsprocedure bij ons krijgt u te maken met digitaal aanbesteden. Dit betekent dat wij voor het inkooptraject gebruikmaken van een online platform (Negometrix). Hierop staan de aanbestedingsdocumenten, kunt u vragen stellen en geven wij meer informatie. Uw offerte moet u in via Negometrix indienen en u ontvangt de gunningsbeslissing via dit platform. 

Uitleg over digitaal aanbesteden via Negometrix

Aanbestedingsregels en -procedures

  • www.ondernemersplein.nl
    Informatie over aanbestedingsregels van het informatiepunt voor ondernemers van de overheid.
  • www.pianoo.nl
    Informatie over procedures van het Expertisecentrum Aanbesteden.