Aanbestedingen

Wetterskip Fryslân koopt een breed assortiment aan goederen, diensten en werken in. Wanneer u zaken met ons wilt doen, vindt u informatie over aanbesteden en het aanbestedingsbeleid van Wetterskip Fryslân in onze documentencatalogus (bijvoorbeeld onze algemene inkoopvoorwaarden).

Opdrachten via aanbestedingskalenders

Voor het aankondigen van Europese en nationale opdrachten maakt Wetterskip Fryslân gebruik van:

tenderned.nl (externe website) 

(zoek op 'wetterskip')

Digitaal aanbesteden

Als u deelneemt aan een aanbestedingsprocedure van Wetterskip Fryslân krijgt u te maken met digitaal aanbesteden. Dit betekent dat wij voor het inkooptraject gebruik maken van een online platform (Negometrix). Hierop stellen wij de aanbestedingsdocumenten beschikbaar, kunt u vragen stellen en verstrekken wij inlichtingen. Ook uw offerte dient u in via Negometrix en u ontvangt de gunningsbeslissing via dit platform. 

Uitleg over digitaal aanbesteden via Negometrix (externe website)

Aanbestedingsregels en -procedures