Responsible disclosure

  Als u een zwakke plek in een van onze systemen ontdekt, wilt u ons daarvan dan zo snel mogelijk op de hoogte brengen? Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen.

  U kunt bij ons een melding doen via informatiebeveiliging@wetterskipfryslan.nl.

  Inhoud van deze pagina

   Als u een probleem ontdekt

   • Versleutel de bevindingen als dit mogelijk is met PGP om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
   • Geef in uw melding zo nauwkeurig mogelijk informatie over het probleem. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende.
   • Stuur bij uw melding ook uw telefoonnummer mee.

   Maak geen misbruik van het lek

   Wij vragen u om geen misbruik te maken van het ontdekte probleem. Onder misbruik verstaan wij bijvoorbeeld:

   • Handelingen die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
   • Het probleem delen met derden.
   • Herhaaldelijk toegang tot het systeem nemen en deze delen met anderen. 
   • Systemen aanpassen.
   • Gegevens kopiëren, wijzigen of verwijderen.
   • Plaatsen van malware.

   Daarnaast vragen we van u geen gebruik te maken van Denial of Service of social engineering.

   Wat u van ons kunt verwachten

   • Binnen 3 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging van uw melding. 
   • Binnen 7 werkdagen krijgt u van ons een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
   • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij het bijvoorbeeld wettelijk verplicht is om dit wel te doen. 
   • Goed overleg tussen u en ons over het verhelpen van de kwetsbaarheid vinden wij belangrijk. Ook bepalen wij graag samen met u of en hoe wij de informatie over het probleem publiceren, nadat het is opgelost.
   • Onder de voorwaarde dat u geen misbruik maakt van de kwetsbaarheid, zullen wij geen juridische gevolgen verbinden aan uw melding. 
   • Uw melding belonen wij met een cadeaubon.