Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan dit online formulier in.

Online schadeformulier

Schadevergoedingsregelingen

Wij hebben enkele specifieke schadevergoedingsregelingen die van toepassing kunnen zijn:

Op overheid.nl vindt u de nadeelcompensatieverordening van Wetterskip Fryslân.