Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade waarvan u denkt dat het waterschap het veroorzaakt heeft? Vul dan dit online formulier in.

Online schadeformulier

Schadevergoedingsregelingen

Wetterskip Fryslân heeft enkele specifieke schadevergoedingsregelingen die van toepassing kunnen zijn:

Op overheid.nl vindt u de nadeelcompensatieverordening (externe website) van Wetterskip Fryslân.