Schadevergoeding aanvragen

Heb je schade waarvan je denkt dat het waterschap die veroorzaakt heeft? Vul dan het online formulier in.

Online schadeformulier

Behandeling van jouw schademelding

Voor veel schades zijn wij verzekerd. Die worden behandeld door onze verzekeraar. Zij nemen contact met je op over jouw schademelding. Je kunt dan alleen met ons contact opnemen over de voortgang van je schademelding. Niet-verzekerde schades behandelen wij zelf. Wij nemen dan contact met je op. 

Schadevergoeding claimen

Verzekeringsmaatschappijen besluiten op basis van wetsartikelen (en jurisprudentie). Wij hanteren dezelfde werkwijze. Als je een schadevergoeding claimt, heb je niet zonder meer recht op vergoeding. Via het schadeformulier moet je aannemelijk maken dat de schade bestaat en dat je ons iets verwijt. Je krijgt een vergoeding als blijkt dat wij aansprakelijk zijn.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens die je invult op het schadeformulier gebruiken wij voor de afhandeling van je melding. Bij verzekerde schades sturen wij jouw gegevens door naar onze verzekeraar. Je kunt inzage vragen in jouw gegevens en ons vragen deze eventueel te veranderen. Meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan vind je op de pagina over privacyverklaring.

Regelingen schadevergoeding

Wij hebben enkele specifieke regelingen voor schadevergoedingen die van toepassing kunnen zijn:

Op overheid.nl vind je de nadeelcompensatieverordening van Wetterskip Fryslân.