Woudagemaal opnieuw ingezet om peil in Friese boezem te verlagen

  • geplaatst op 19 december 2023 om 12:26

We hebben dinsdag 19 december het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gesteld. Dat is nodig om het water van de Friese boezem af te voeren. Het is al de derde keer dit jaar dat het historisch stoomgemaal bijspringt.

Er wordt de komende dagen veel regen verwacht, in combinatie met harde wind uit westelijke richtingen. De mogelijkheid om overtollig water af te voeren via het Lauwersmeer is de komende week minimaal door de hoge stand van de Waddenzee. Hierdoor zijn vooral in het noord- en zuidoosten van de provincie hoge waterstanden te verwachten.

Door de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in te zetten, hopen we de druk te verlichten op de Friese boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân. Ook het Hooglandgemaal in Stavoren en de Heining bij Marrum draaien op volle toeren.

Waterstanden omlaag gebracht

De afgelopen dagen heeft Wetterskip al ingespeeld op de weersverwachting door de waterstand in polders en de boezem waar mogelijk omlaag te brengen, om bergingsruimte te hebben voor alle regenwater. In de boezem was de gemiddelde waterstand dinsdagochtend 0,60m -NAP. Het streefpeil van de Friese boezem is 0,52m -NAP. Op onze website is informatie te vinden over de actuele waterpeilen.

UNESCO werelderfgoed

Het 103 jaar oude Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Eerder deze maand is gevierd dat het 25 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. In tijden van dreigende wateroverlast worden de stoommachines (die draaien op fossielvrije HVO-diesel) ingeschakeld om water te helpen afvoeren. Dat gebeurde dit jaar ook al in januari en november.

Bezoek het Woudagemaal onder stoom

Publiek dat het draaiende Woudagemaal wil bezoeken, is welkom vanaf donderdag 21 december. Het is die dag open van 10.00 tot 14.00 uur. De dagen erna is het gemaal, zolang het in werking is, te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. Actuele berichten over openingstijden staan op de website van het Woudagemaal. Kaarten zijn te reserveren via het ticketsysteem.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).