Wij voeren grondwerkzaamheden uit op dijk Schiermonnikoog

  • geplaatst op 01 september 2021 om 09:55

Vanaf maandag 6 september voeren we grondwerkzaamheden uit op de dijk op Schiermonnikoog om meer inzicht te krijgen in de waterveiligheidsopgave. De komende jaren werken we samen met de omgeving toe naar een dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog. In voorbereiding op de versterking wordt de waterstand in de dijk gemeten en wordt de grondopbouw onderzocht. 

Dijk- en duinversterking

We gaan een groot deel van de dijk en enkele plekken in de duinen van Schiermonnikoog versterken. Uit de toetsing is namelijk gebleken dat delen van de dijk en de duinen niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar samen willen we ervoor zorgen dat men ook in de toekomst op het eiland veilig kan blijven wonen, werken en recreëren.

Samenstelling ondergrond

De komende week voeren we grondwerkzaamheden uit op meerdere delen op de dijk. We plaatsen peilbuizen om de komende jaren de waterstand in de dijk te meten. Daarnaast onderzoeken we door middel van boringen hoe de grondopbouw van de dijk is. De omgeving kan werkverkeer op de dijk zien, maar ondervindt geen hinder. De werkzaamheden duren naar verwachting tot zaterdag 11 september.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Een onderdeel daarvan zijn ook onze dijkversterkingen Lauwersmeerdijk en Koehool tot Lauwersmeer.