Oefening met plaatsen zandzakken op kade Aldeboarn

  • geplaatst op 08 september 2021 om 10:34

Vanochtend is in Aldeboarn een oefening gehouden op de kade. We hebben zandzakken geplaatst op de kade langs de Boarn, ter hoogte van de Weaze 1 tot en met 17. De zandzakken moeten bij hoogwater wateroverlast voorkomen.

Door klimaatverandering neemt de kans op forse buien toe en daarmee ook de kans op lokaal hoge waterstanden. Regionale waterkeringen langs meren, vaarten en sloten moeten voldoende hoogte hebben om nu en in de toekomst bij hoog water wateroverlast vanuit de Friese wateren te voorkomen. We verbeteren daarom in heel Fryslân regionale waterkeringen om ze aan deze normen te laten voldoen.

Beheersmaatregel

Door het dorp Aldeboarn loopt de vaart de Boarn met aan weerszijden een regionale waterkering. In het landelijk gebied voor en na het dorp is de waterkering op normhoogte gebracht. Bij de waterkering langs de Westein en Weaze, in het centrum van het dorp, bleek  verhogen een te forse ingreep. Het aanbrengen van damwanden kan schade aan huizen met zich meebrengen en de kosten staan niet in verhouding tot het hoogtetekort. We hebben daarom in 2019 voor een beheersmaatregel gekozen. Dit houdt in dat er altijd gevulde zandzakken klaarstaan om bij  hoog water deze kade tijdelijk te kunnen verhogen om  wateroverlast  te voorkomen. Het gaat in totaal om ongeveer 200 meter langs de Westein en Weaze.

Oefening

De oefening vindt plaats over een lengte van 50 meter op het deel langs de Weaze. Bewoners zijn vooraf schriftelijk geïnformeerd. Met de oefening willen we zicht krijgen op de tijd die nodig is voor het plaatsen van de zandzakken en eventuele belemmeringen die zich daarbij voordoen. Door nu te oefenen, zijn we goed voorbereid als er echt hoge waterstanden voorkomen. We houden regelmatig oefeningen om voorbereid te zijn op verschillende soorten calamiteiten.

Zandzakken op de kade