We nemen maatregelen bij Noorderpier Harlingen

  • geplaatst op 10 maart 2022 om 15:14

We kunnen in het komende halfjaar bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind de Noorderpier bij de haven in Harlingen uit voorzorg afsluiten voor publiek. Bij deze weersomstandigheden is er namelijk een risico dat een gedeelte van de pier inzakt. Dit komt omdat de geul in het Kimstergat op het Wad langs de Noorderpier zich sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit brengt de stabiliteit van de pier in gevaar. We bereiden nu plannen voor om de geul over een lengte van 350 meter komend najaar aan te pakken.

Het tijdelijk afsluiten van de Noorderpier voor publiek kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden in de periode tussen nu en de start van het werk aan de geul komend najaar.

Noorderpier

De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.

Verplaatsing geul

We ontdekten bij metingen afgelopen najaar dat de geul in het Kimstergat naast de Noorderpier zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit brengt de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage waterstanden (meer dan 2 meter beneden NAP) en oostenwind kan de druk van het water namelijk op de Noorderpier wegvallen, waardoor de pier kan instorten of wegglijden.

Maatregelen

We willen komend najaar een deel (350 meter) van de geul direct naast de Noorderpier fixeren (vastmaken) door het storten van breuksteen of het plaatsen van een damwand. Hierbij werken we zoveel mogelijk vanaf het water. Het werk begint voor de start van het stormseizoen (1 oktober 2022).

In de komende maanden stellen we het plan voor de maatregelen voor de geul bij de Noorderpier op. Het algemeen bestuur neemt op 31 mei een besluit over het herstelplan.