We maken inlaten voor weidevogelbeheer mogelijk

  • geplaatst op 24 februari 2022 om 11:34

We gaan agrariërs en andere grondeigenaren die aan weidevogelbeheer doen, toestaan hiervoor een inlaat door de waterkering aan te leggen. Hiermee willen we het makkelijker maken weilanden plasdras te zetten. De inlaat moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Grondeigenaren moeten daarom eerst een vergunning aanvragen voordat zij een inlaat mogen aanleggen.

Weidevogels, zoals de grutto en de tureluur, hebben baat bij weilanden waar een laagje water staat. In deze zogenoemde plasdras weilanden is de bodem drassig. Hierdoor kunnen ze met hun snavel naar voedsel zoeken. Droge grond is daarvoor te hard.

Om het weiland drassig te maken halen agrariërs en andere grondeigenaren meestal water met een pomp uit de nabijgelegen poldersloot, vaart of meer. Hiervoor moeten zij een slang over de waterkering (polderdijk) leggen en aansluiten op een losse pomp. Een inlaat is een buis door de waterkering met een afsluitbare klep. Die hoeft de grondeigenaar alleen maar open te zetten om water op het land te laten lopen. Hierdoor wordt het beheer voor de grondeigenaar eenvoudiger.

Koerswijziging

We waren in het verleden geen voorstander van extra inlaten door de waterkering. De kering dient om water uit sloot, vaart of meer tegen te houden en zo wateroverlast te voorkomen. Ieder object op, in of door de kering is een extra factor om rekening mee te houden in het waterbeheer.

Bestuurder Jan van Weperen: ‘Met deze koerswijziging willen we graag bijdragen aan betere omstandigheden voor de weidevogels en grondeigenaren tegemoet komen die graag zo’n inlaat willen. Daar is in het verleden wel vaker om verzocht. Bij zorgvuldige aanleg zijn de risico’s zeer beperkt. En we gaan er vanuit dat de grondeigenaren zelf in de gaten houden dat alles goed functioneert. Onze rayonbeheerders zullen daarop toezien.’