Wetterskip Fryslân doet mee aan onderzoek naar opsporen corona-genen in rioolwater

  • geplaatst op 09 april 2020 om 13:25

Eind maart maakte het RIVM bekend dat monitoring van rioolwater een goede methode kan zijn om de verspreiding van het coronavirus te volgen. Sporen van het virus kunnen voorkomen in de ontlasting van mensen die besmet zijn en komen via het toilet in het rioolwater terecht. Met behulp van DNA-technieken trof het RIVM corona-genen aan in inkomend afvalwater (influent) op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s)  in Nederland. Het coronavirus is niet terug gevonden in het gezuiverde water dat een rwzi verlaat (effluent). Het virus overleeft niet goed in water. Het RIVM ziet dan ook geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via het effluent in het oppervlaktewater

Onderzoek naar opsporen van corona-genen

Wateronderzoeksinstituut KWR onderzocht het rioolwater in dezelfde periode als RIVM. Beide instituten zetten het onderzoek naar het opsporen van corona-genen in het rioolwater voort.

Wetterskip Fryslân ondersteunt dit onderzoek en heeft monsters aangeleverd van de rwzi’s in Leeuwarden, Franeker en Terschelling. Woensdag 8 april 2020 werd bekend dat op 13 rwzi’s in Nederland gen-fragmenten van het coronavirus zijn aangetroffen, ook op de drie genoemde locaties van Wetterskip Fryslân.

Dat het gen al vroegtijdig meetbaar is, blijkt nu uit de resultaten van de metingen bij de rioolwaterzuivering op Terschelling. Het gen was hier al meetbaar in het rioolwater voordat de eerste besmetting officieel werd vastgesteld. Begin februari constateerde KWR dat ook al op een andere locatie in Nederland, namelijk Amersfoort. Het monitoren van afvalwater blijkt een goede manier om de verspreiding van het coronavirus te volgen.

Geen gezondheidsrisico’s

De medewerkers op de rioolwaterzuiveringen lopen geen extra risico als ze zich houden aan de normale hygiënevoorschriften. Ze weten dat afvalwater altijd een bron van bacteriën, virussen en ziektekiemen is en zijn opgeleid om hier op een veilige manier mee om te gaan. De beschermingsmaatregelen die zij normaal nemen als ze met afvalwater omgaan, beschermen ook tegen het nieuwe coronavirus.

Lees ook de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus in rioolwater.