Wetterskip druk bezig met verlagen waterstand

  • geplaatst op 27 december 2020 om 16:49

Zuidwesterstorm Bella heeft de afgelopen uren niet tot grote problemen geleid in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. De windrichting was gunstig, waardoor overtollig water op de Friese Boezem (het stelsel van meren en vaarten) zoveel mogelijk kon worden afgevoerd naar de Waddenzee en het IJsselmeer. Lokaal heeft de wind wel gezorgd voor hogere waterstanden. Ook kwam er op diverse plaatsen water over polderdijken.

Verlagen waterstand

We blijven de komende dagen overtollig water afvoeren naar de Waddenzee en het IJsselmeer. Er is de afgelopen dagen veel regen gevallen. Lokaal soms 60 millimeter. Daardoor is de gemiddelde waterstand nog hoog (op dit moment -0,39 NAP). Naar verwachting wordt het streefpeil van -0,52 NAP donderdag weer bereikt.

Preventieve maatregelen

De afgelopen dagen hebben we preventieve maatregelen genomen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Sluizen en duikers zijn afgesloten om de verwachte hoge waterstanden te keren. Ook zijn de sluizen bij Goingarijp en Broek donderdagmiddag gesloten om hoge waterstanden door opwaaiing zoveel mogelijk tegen te gaan. De sluizen bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp en het Hooglandgemaal en De Heining zijn ingezet om de waterstand op de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân) te verlagen. Daarnaast hebben onze rayonbeheerders de situatie lokaal nauwlettend in de gaten gehouden.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan onze gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Meld het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).