Werkzaamheden Waterfront Oudega-Oudega aan het Water van start

  • geplaatst op 14 januari 2022 om 12:54

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV uit Scharnegoutum start volgende week met de werkzaamheden aan het Waterfront in Oudega, onderdeel van het project Oudega aan het Water. Het water bij de haven wordt uitgebreid en de haven wordt volledig opgeknapt. De haven biedt straks alle voorzieningen die bij een moderne haven passen. Denk daarbij aan elektriciteit, schoon drinkwater en een afvalvoorziening. De werkzaamheden aan het Waterfront duren ongeveer een jaar. De haven is vanaf april, bij aanvang van het watersportseizoen, weer toegankelijk voor recreanten.

Wethouder Hartogh Heys van de Lier is blij dat de werkzaamheden van start gaan. 'Ik verheug me erop om straks de opgeknapte haven en de uitbreiding van het water bij de haven te zien. Het zal een totaal ander beeld geven dan hoe het nu is. De gezamenlijke inspanningen van het dorp, gemeente, provincie en Wetterskip worden nu echt concreet!'.

Gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren

Het project Oudega aan het Water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese meren. De gemeente Smallingerland werkt hierin samen met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project is opgedeeld in 2 fasen. Fase 1 gaat over het Waterfront, fase 2 gaat over de realisatie van een meer van circa 50 hectare ten zuiden van het dorp. Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het Meer in 2023.

'Oudega aan het Water betekent voor Fryslân een versterking van het toeristisch-recreatieve aanbod. Fijn dat de schop nu eindelijk de grond in kan en dat de eerste resultaten dit jaar zichtbaar zullen worden', zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Minder snel wateroverlast

Ook onze waterschapsbestuurder Jan van Weperen ziet uit naar de ontwikkelingen. ‘In de aanloop zijn er veel plannen en verkenningen geweest. We kijken nu samen met onze partners uit naar de realisatie. De aanleg van het kleine meer bij de haven levert ons 1,5 hectare extra waterberging in de Friese boezem op. En meer waterberging betekent minder snel wateroverlast voor inwoners.’

Bestaande en nieuwe siutatie.JPG

Kaart van de bestaande en toekomstige situatie project Oudega aan het water. 

Oudega aan het Water- Jan van Weperen en Robin Hartogh Heys van de Lier.jpg

Dagelijks bestuurslid Jan van Weperen (links) van Wetterskip Fryslân en wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier van gemeente Smallingerland. Gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân ontbreekt op de foto door quarantainemaatregelen.