Werk aan Noorderpier Harlingen klaar, pier weer open voor publiek

  • geplaatst op 04 oktober 2022 om 16:51

De Noorderpier in Harlingen is weer veilig. We versterkten vanaf 15 augustus 2022 een deel van de pier door er breuksteen tegenaan te storten. Tijdens de werkzaamheden waren de hele pier en een deel van de zeedijk langs de Lange Lijnbaan met hekken afgesloten voor publiek. De pier en dijk zijn vanaf vrijdag 7 oktober 2022 weer toegankelijk voor wandelaars. Het werk kostte in totaal 2,7 miljoen euro.

We ontdekten bij metingen in najaar 2021 dat de geul in het Kimstergat zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatste richting de pier. Dit bracht de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage zeewaterstanden en oostenwind zou de druk van het water op de Noorderpier kunnen wegvallen, waardoor een klein gedeelte van de pier kon inzakken of wegglijden. We kondigden daarom in maart 2022 aan om de pier, als deze omstandigheden zich zouden voordoen, uit voorzorg te moeten afsluiten.

Pier weer veilig
In de afgelopen anderhalve maand versterkten we de havendam aan de Waddenzeekant over een lengte van 350 meter door er onder water breuksteen (in totaal 40.000 ton) tegenaan te storten. Door de steenbestorting kan de geul niet meer opschuiven naar de pier. Hiermee is de stabiliteit van de pier hersteld en is de dam voor de start van het stormseizoen in oktober weer veilig.

Tijdens de werkzaamheden waren de pier en een traject van 1000 meter van de zeedijk, dat in het verlengde van de pier ligt, afgesloten voor publiek. In dit afgesloten gedeelte kregen vogels een tijdelijk extra rustgebied om zo de verstoring door de werkzaamheden op de pier te compenseren.

Getijdenpoeltjes
Aan de buitenkant van de pier aan de Waddenzeekant zijn deze week twee getijdenpoeltjes aangelegd. In deze poeltjes, gemaakt van stortsteen en gietasfalt, blijft het water na vloed staan. Deze poeltjes vergroten de biodiversiteit en bieden onderdak aan allerlei organismen. Ook zijn ze een voedselbron voor vogels.

Aanleg getijdenpoeltjes Noorderpier Harlingen 2.JPG

Aanleg getijdenpoeltjes Noorderpier Harlingen 3.JPG

De nieuwe getijdenpoeltjes aan de Waddenzeekant van de pier bieden onderdak aan allerlei organismen en zijn een voedselbron voor vogels.

Noorderpier
De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.