Wendy Zuidema-Haans waarnemend secretaris-directeur Wetterskip Fryslân

  • geplaatst op 10 juli 2024 om 09:15

Wendy Zuidema-Haans is vanaf 12 augustus waarnemend secretaris-directeur van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur heeft besloten dat zij de taken overneemt van secretaris-directeur Oeds Bijlsma, die het waterschap dan verlaat. De aanstelling geldt tot er een nieuwe secretaris-directeur is benoemd. De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet.

Wendy Zuidema-Haans (52) is sinds 2018 in dienst bij het waterschap als adjunct secretaris-directeur. Hiervoor was ze directeur Life Sciences en Food & Dairy van NHL Stenden/Hogeschool Van Hall Larenstein. Haar directietaken bij Wetterskip Fryslân worden tijdelijk ingevuld door Patrick Gaynor.

Wendy Zuidema-Haans
Wendy Zuidema-Haans