We zijn alert vanwege storm Louis

  • geplaatst op 22 februari 2024 om 14:51

Vandaag, donderdag 22 februari 2024, verwachten we storm Louis. In het hele land geldt vanavond code geel vanwege harde windstoten. Vanuit het zuidwesten trekt Louis over ons beheergebied, waarbij windstoten tot windkracht 9 kunnen voorkomen. De harde wind en buien kunnen zorgen voor scheefstand in de Friese boezem (stelsel van meren en vaarten in Fryslân). We zijn daarom extra alert en houden de situatie goed in de gaten.

Het verschil in de waterstanden tussen Stavoren en het Lauwersmeer zal toenemen als de storm Louis over ons beheergebied trekt. Door deze scheefstand wordt verwacht dat de lokale waterstand op de Friese boezem bij Terhorne boven de 0,30 m -NAP uit kan komen. Daarom nemen we in het in het gebied De Lege Wâlden aanvullende maatregelen. We sluiten dit gebied tijdelijk af, door de keersluizen bij Goingarijp en in de Lange Sleat tot aan morgenochtend te sluiten. Provincie Fryslân sluit ook de Jouster Sluis.

Lokaal hogere waterstanden

De verwachte waterstanden op de Waddenzee zijn hoger normaal. Door de windrichting (west) verwachten we geen extreme verhoging. Op de Friese boezem kan de wind lokaal wel zorgen voor hogere waterstanden. Daarom draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en gemaal De Heining bij Marrum, om het water af te voeren.

Meld overlast en schade

Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan onze gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Meld het dan via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).