We werken aan herstel persleidingbreuk Dronryp

  • geplaatst op 06 mei 2023 om 14:51

Vanmorgen, zaterdagmorgen 6 mei 2023, kregen we melding van een persleidingbreuk in een perceel ten zuiden van het Van Harinxmakanaal bij Dronryp. Inmiddels is aannemer Jelle Bijlsma met een kraan ter plaatse om de breuk te herstellen. We hopen dat de breuk aan het eind van deze middag is gerepareerd, maar het kan nog langer duren. De vaart naast het perceel waarin het rioolwater is terechtgekomen, wordt zo gauw mogelijk leeggepompt. Daarna spoelen we het water door met schoon water vanuit het Van Harinxmakanaal.

Om te voorkomen dat er meer rioolwater in het oppervlaktewater stroomt, heeft gemeente Waadhoeke alle rioolgemalen in het gebied in en rond Dronryp uitgezet. Twee tankwagens zuigen bij het rioolgemaal in Dronrijp het rioolwater uit de riolering en voeren het afvalwater af naar de rioolwaterzuivering. Ook in Menaam wordt het rioolwater met een tankwagen afgevoerd. We controleren of er riooloverstorten overlopen en nemen zo nodig maatregelen.

Wat merken bewoners ervan?

Als inwoner van het gebied kunt u nog gewoon gebruik maken van uw toilet. Alleen spoelt het water bij het doorspoelen soms wat moeilijker weg. We werken aan het oplossen van deze problemen.