We verhogen uit voorzorg het waterpeil

  • geplaatst op 07 juni 2023 om 09:38

Op dit moment zijn in ons werkgebied (Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier) geen problemen met de aanvoer van zoet water en het op peil houden van onze wateren. Wel zijn de grondwaterstanden vanaf half mei snel aan het dalen. Met het oog op de afgelopen weken zonder neerslag en de weersvoorspelling verhogen we uit voorzorg de waterpeilen.

We laten bij Lemmer en Stavoren elke dag water uit het IJsselmeer binnen. Het grootste deel hiervan gebruiken we voor het op peil houden van onze wateren, er verdampt namelijk veel water met dit weer. Het IJsselmeerwater gebruiken we ook voor het doorspoelen van het watersysteem, om verzilting in het noorden van Fryslân tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden. Dagelijks voeren we water door naar de provincie Groningen om daar het water op peil te houden.

Waterpeilen hoger

We hebben het gemiddelde waterpeil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) 2 centimeter hoger dan normaal gezet, naar 50 centimeter beneden NAP. De komende dagen gaan we het boezempeil verder verhogen, gemiddeld tussen 50 tot 48 centimeter beneden NAP. Zo kunnen we voldoende water inlaten in de polders, daar waar het nodig is.

In de polders en in de hogere gebieden die vrij afstromen op de Friese boezem gaan we, daar waar mogelijk, de waterstanden hoger instellen dan het peilbesluit aangeeft. We maken gebruik van de zogenaamde ‘beheermaatregel (dreigend) watertekort’. Deze maatregel geeft ons de mogelijkheid om de waterpeilen op te zetten tot 40 centimeter onder het laagst gelegen perceel in een peilgebied.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort (de som van neerslag en verdamping) over de gehele provincie Fryslân is op dit moment gemiddeld 72 millimeter. Dat is zo’n 15 millimeter meer dan het langjarig gemiddelde en ongeveer vergelijkbaar met het neerslagtekort in het droge jaar 2018 rond deze tijd.

grafiek neerslagtekort Fryslân 7 juni 2023

Begroeiing sloten

Door het warme, zonnige weer neemt de begroeiing in de sloten toe. We vragen grondeigenaren in de gebieden waar water aangevoerd wordt, om de sloot vrij te houden van planten. Dit verbetert de wateraanvoer. In de gebieden zonder wateraanvoer hebben we geen mogelijkheden om het peil te sturen en vallen sloten soms droog.

Grondwaterstand

Afgelopen weken zijn de grondwaterstanden snel gedaald door de uitblijvende neerslag en de toegenomen verdamping. Om de daling te vertragen en zoveel mogelijk water vast te houden, gaan we over op eerder genoemde beheermaatregel. Door hogere peilen in het oppervlaktewater, wordt er minder grondwater naar de sloten en vaarten ‘getrokken’. We kunnen daarmee alleen de daling van de grondwaterstanden wat vertragen. Het aanvullen van het grondwater kan alleen door neerslag.

Stem wateronttrekking met ons af

We vragen grondgebruikers om gebruik van slootwater voor beregening of plasdras zetten van weilanden af te stemmen met onze rayonbeheerders. Deze zijn bereikbaar via het algemene nummer: 058 – 292 22 22. Aanvoer van water en onttrekking moeten in evenwicht blijven en mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging.

Beregen vóór 10.00 uur en na 16.00 uur

Beregen tuinen, sportvelden etcetera op zonnige dagen niet op het heetste moment van de dag (tussen 10.00 en 16.00 uur). Dan gaat er veel water verloren door verdamping.

Op onze pagina over droogte vind je meer informatie.