We verhogen uit voorzorg het waterpeil

  • geplaatst op 18 juli 2022 om 16:54

In Fryslân zijn er op dit moment geen, zoals in het westen van Nederland, problemen met de aanvoer van zoet water. Er is in ons werkgebied voldoende wateraanvoer vanuit het IJsselmeer. We hebben het peil in de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten) met 2 centimeter verhoogd. Zo kunnen we de polders van voldoende water blijven voorzien. Ook kunnen we de Friese wateren goed doorspoelen met zoet water om verzilting tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden.

We laten bij Lemmer en Stavoren elke dag 6 miljoen kuub water uit het IJsselmeer binnen. Hiervan gebruiken we 2,5 miljoen kuub voor het doorspoelen van het watersysteem, om verzilting in het noorden van Fryslân tegen te gaan en de waterkwaliteit op peil te houden. 1 miljoen kuub water voeren we dagelijks door naar de provincie Groningen om daar het water op peil te houden.

Boezempeil hoger

We hebben het gemiddelde waterpeil in de Friese boezem 2 centimeter hoger dan normaal gezet, naar 50 centimeter beneden NAP. De komende dagen gaan we het boezempeil verder verhogen (gemiddeld tussen 50 tot 48 centimeter beneden NAP), afhankelijk van de hoeveelheid neerslag in het midden van deze week. Zo kunnen we voldoende water inlaten in de polders, daar waar het nodig is.

In de polders houden we over het algemeen de gangbare zomerpeilen aan. Ook al zijn er uitzonderingen op plekken waar de doorstroming belemmerd wordt door begroeiing in sloten.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort (de som van neerslag en verdamping) over de gehele provincie Fryslân is op dit moment gemiddeld 110 millimeter. In het oosten van onze provincie ligt dit hoger (140 millimeter) dan in het westen van de provincie (95 millimeter). We blijven hiermee nog ver uit de buurt van de rode lijn van 220 millimeter, het gemiddelde van de 5 procent droogste jaren.

Droogvallen sloten

Het kan zijn dat er sloten droogvallen in de komende periode. Ook neemt de begroeiing in de sloten toe.  We vragen grondeigenaren dan ook om de sloot vrij te houden van planten. Dit verbetert de wateraanvoer.

Stem wateronttrekking met ons af

We vragen grondgebruikers om gebruik van slootwater voor beregening of plasdras zetten van weilanden af te stemmen met onze rayonbeheerders. Deze zijn bereikbaar via het algemene nummer: 058 – 292 22 22. Aanvoer van water en onttrekking moeten in evenwicht blijven en mag niet leiden tot zichtbare peilverlaging.

Op onze pagina over droogte vind je meer informatie.