We verhogen het peil in Friese boezem vanwege droogte

  • geplaatst op 29 mei 2020 om 17:01

We verhogen het waterpeil in de Friese meren en kanalen (Friese boezem) met vijf centimeter om meer water vast te houden. De maatregel volgt op de landelijke droogtemonitor van donderdag. Daarin is aangegeven dat de wateraanvoer vanuit de grote rivieren naar het IJsselmeer daalt en watertekort dreigt bij aanhoudende droogte. Op dit moment is er nog voldoende water beschikbaar.

Om in deze droge periode watertekort tegen te gaan nemen we tijdelijke maatregelen. We laten extra water in vanuit het IJsselmeer om het water in de Friese meren en kanalen aan te vullen en de waterkwaliteit goed te houden. Van daaruit wordt het water verdeeld over sloten en vaarten in polders en deelgebieden. Door een hogere waterstand op de Friese boezem is er meer water voor de polders beschikbaar. Ook verhoogt dit de druk op de inlaten naar de polders. Hierdoor kan het water beter verdeeld worden.

Samen watertekort voorkomen

We vragen boeren en andere grondgebruikers het watergebruik binnen een gebied onderling af te stemmen en afstemming te zoeken met onze rayonbeheerders (058-292 22 22). ‘Samenwerking is belangrijk om lokaal watertekorten te voorkomen,’ aldus dagelijks bestuurslid Jan van Weperen. ‘Niet iedereen moet op hetzelfde moment beregenen, dan gaan de slootpeilen onderuit. En beregen op zonnige dagen ’s avonds en ’s nachts in plaats van overdag. Anders gaat er veel water verloren door verdamping.’

Neerslagtekort

Het voorjaar van 2020 is nog steeds erg droog. Op dit moment is er een neerslagtekort van gemiddeld circa 140 millimeter. Onze collega's zijn iedere dag in touw om te zorgen voor een goede wateraanvoer naar polders en natuurgebieden. Op delen van de hoge zandgronden waar we geen water kunnen aanvoeren, proberen ze zoveel mogelijk water vast te houden met het hoger zetten van stuwen.

Doorspoelen en afvoeren

Ook in deze droge periode voert het waterschap soms water af. Omdat water van hoog naar laag stroomt, kan in het laagste deel van een polder een overschot aan water ontstaan. Dit pompen we met een gemaal terug naar de Friese boezem. Van daaruit kan het in een volgende polder weer worden ingelaten. Ook voeren we water af naar Lauwersmeer en Waddenzee om de doorstroming van de Friese meren en kanalen op gang te houden. Dit is nodig voor een goede waterkwaliteit en om verzilting (binnendringen zout zeewater) tegen te gaan.