We verbeteren waterkering De Potten bij Snitser Mar

  • geplaatst op 13 september 2022 om 11:27

We verbeteren de waterkering rond recreatiegebied De Potten aan de Snitser Mar in Offingawier. Met het verbeteren van delen van de dijkring voldoet deze weer aan de eisen en wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt. De werkzaamheden starten in de week van 19 september en duren tot medio november 2022.

We pakken van de totale waterkering van 5,5 kilometer rond De Potten vijf verschillende trajecten aan. In totaal verbeteren we 2 kilometer aan kering. Zo wordt aan de noordkant van het schiereiland de kering langs het strand tot aan de camping over een lengte van ongeveer 850 meter opgehoogd met gemiddeld 30 centimeter en verbreed met grond. Ook komen bij de kruisingen van het naastliggende fietspad drempels te liggen die bij hoge waterstanden het water kunnen keren.

Aan de zuidoostkant van het schiereiland langs het Prinses Margrietkanaal verbreden we een deel van de oever en wordt de kering opgehoogd. Aan de kant van de Grutte Potten wordt de kering langs recreatiepark De Potten opgehoogd. Ook wordt de kering in de berm naar het bungalowpark opgehoogd. Aan de oostkant bij de woonboten langs de Lytse Potten verbeteren we de kering over een lengte van 400 meter.

Overlast voor omwonenden en recreanten

Wij kunnen enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houdt de aannemer omwonenden goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal.

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die we beheren en onderhouden. Een waterkering is een lage of hoge dijk of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

Werkgebied verbeteren waterkering De Potten_.JPG

De trajecten van de te verbeteren waterkering in De Potten zijn met rode lijnen ingetekend.

Verbeteren waterkeringen

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat delen (in totaal 2 kilometer) van de kering rond De Potten niet op hoogte zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen). Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. We verbeteren de kering, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het achterliggende gebied beter beschermd tegen wateroverlast.

Versterken waterkeringen

Naast het werk aan de kering rond De Potten verbeteren we op dit moment in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. Aannemer Van der Meer voert het werk namens ons uit. De totale investering van het werk bij De Potten en Sneek-Scharnegoutum is 1,6 miljoen euro.