We starten met verbetering waterkeringen in Scharnegoutum en Sneek

  • geplaatst op 20 juni 2022 om 11:07

We starten deze week, vanaf 20 juni 2022, met het verbeteren van in totaal 7,5 kilometer aan waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum. Met het verbeteren van de keringen voldoen deze weer aan de eisen en zijn inwoners beter beschermd tegen wateroverlast bij extreme neerslag. De werkzaamheden duren tot november 2022. De totale investering van het werk aan de keringen in Sneek en Scharnegoutum is 1,2 miljoen euro.

De keringen die we aanpakken

In Scharnegoutum wordt de kering bij de sportvelden langs de vaart De Swette over een lengte van ongeveer 200 meter opgehoogd en verbreed met grond. Ook komt het bestaande pad bovenop de kering te liggen.

Naast Scharnegoutum begint het waterschap deze week ook in Sneek met het verbeteren van de keringen in de wijk Noorderhoek, langs de vaart De Geau en bij het Burgemeester de Hooppark. In de komende maanden volgt de aanpak van de andere trajecten bij de wijk De Loten en langs De Swette en Wâldfeart.

Kaart te verbeteren waterkeringen Sneek webversie.JPG

De trajecten van de te verbeteren waterkeringen in Sneek en Scharnegoutum zijn met rode lijnen ingetekend. 

Versterken waterkeringen

Grondverzet-en aannemingsbedrijf Van der Meer BV voert het werk namens Wetterskip Fryslân uit. Die pakt de waterkeringen in fasen aan. De meeste keringen liggen in de openbare ruimte. Ook liggen er vaak fiets- of wandelpaden op of langs.

Als voorbereiding op de werkzaamheden zijn struiken weggehaald en is een aantal bomen op de kering gekapt of worden nog gekapt. De bomenkap is nodig om plaats te maken voor de ophoging van de kering. Ook kunnen bomen door hun wortels de stabiliteit van de kering in gevaar brengen als ze bij een storm omwaaien. Dat betekent een veiligheidsrisico voor het gebied achter de kering. 

Overlast voor omwonenden

We kunnen enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Per traject houdt de aannemer omwonenden en andere partijen goed op de hoogte van de werkzaamheden, planning en mogelijke hinder van aan- en afvoer van materiaal.

Wat is een waterkering?

In ons werkgebied liggen langs diverse vaarten en meren waterkeringen die het waterschap beheert en onderhoudt. Een waterkering is een lage of hoge dijk of damwand langs een vaart of meer. Deze keringen houden bij hoge waterstanden in de Friese boezem (stelsel van meren, vaarten en sloten), veroorzaakt door extreme neerslag en vaak met opstuwing van water door wind, het water tegen.

Verbeteren waterkeringen

We controleren eens in de zes jaar of de waterkeringen in ons werkgebied voldoen aan de veiligheidsnormen. Uit deze controle blijkt dat 7,5 kilometer aan keringen in Scharnegoutum en Sneek niet hoog en/of stabiel genoeg zijn. Meestal komt dit door bodemdaling (door natuurlijke processen en menselijk ingrijpen) of door een achterliggende sloot. Dit betekent niet dat je gelijk gevaar loopt. We verbeteren de keringen, zodat deze voldoen aan de eisen. Zo is het achterliggende gebied beter beschermd tegen wateroverlast.