We starten een jongerenraad

  • geplaatst op 13 september 2023 om 15:52

We zijn gestart met de werving van jongeren tussen de 16 en 25 jaar, om mee te denken over de toekomst van ons water. Het dagelijks bestuur van het waterschap wil jongeren actief betrekken bij de uitdagingen en dilemma’s in het waterbeheer. Want de keuzes van nu hebben impact op hun toekomst. Jongeren die wonen, werken of studeren in ons werkgebied kunnen zich tot vrijdag 13 oktober aanmelden via Jongerenraad | Samen met Wetterskip.

De zeespiegel stijgt en overlast door extreme hoosbuien en droogte komen steeds vaker voor. Om Fryslân en het Groninger Westerkwartier nu en in de toekomst veilig en leefbaar te houden zijn ingrijpende keuzes in het waterbeheer nodig.  

Gevraagd en ongevraagd advies 
De jongerenraad geeft een stem aan hun toekomst, door het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze stellen daarbij vooral de vraag: houdt Wetterskip Fryslân genoeg rekening met de gevolgen voor hun toekomst? 

Het is belangrijk de volgende generatie bij de besluitvorming te betrekken, vindt ook dijkgraaf Luzette Kroon: ‘Door niet te redeneren vanuit de gedachte ‘wat voor erfenis laten we achter’, maar vanuit het beeld ‘we hebben de aarde nu te leen van onze kleinkinderen’ krijg je een heel ander perspectief op huidige besluitvorming. Juist daarom is het zo belangrijk de stem van de toekomst zwaar mee te wegen.’  

Jouw toekomst: En wat doe jij morgen met water? 
De wervingscampagne voor de jongerenraad is in volle gang. De jongerenraad start met 6 tot 8 jongeren die wonen, werken of studeren in ons werkgebied en interesse hebben in waterwerk.